mozkový infarkt

Nekróza tkáně v jakékoli oblasti mozku, včetně mozkové hemisféry, mozečku a mozkového kmene. Brain infarkt je výsledkem kaskády událostí zahájených nedostatečným průtokem krve v mozku, který je následován hypoxií a hypoglykemie v mozkové tkáni. Poškození může být dočasná, trvalá, selektivní nebo pan-nekróza.

Kód deskriptoru: C10.228.140.300.150.477

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.300.150 - ischemie mozku
C10.228.140.300.150.477 - mozkový infarkt
C10.228.140.300.150.477.100 - infarkty mozkového kmene
C10.228.140.300.150.477.200 - cerebrální infarkt
C10.228.140.300.150.716 - mozková hypoxie a ischémie
C10.228.140.300.150.836 - tranzitorní ischemická ataka
C10.228.140.300.150.956 - vertebrobazilární insuficience
C10.228.140.300.775 - cévní mozková příhoda
C10.228.140.300.775.200 - mozkový infarkt
C10.228.140.300.775.200.100 - infarkty mozkového kmene
C10.228.140.300.775.200.200 - cerebrální infarkt
C10.228.140.300.775.600 - lakunární infarkt
C14.907 - nemoci cév
C14.907.253.092 - ischemie mozku
C14.907.253.092.477 - mozkový infarkt
C14.907.253.092.477.100 - infarkty mozkového kmene
C14.907.253.092.477.200 - cerebrální infarkt
C14.907.253.092.716 - mozková hypoxie a ischémie
C14.907.253.092.836 - tranzitorní ischemická ataka
C14.907.253.092.956 - vertebrobazilární insuficience
C14.907.253.855 - cévní mozková příhoda
C14.907.253.855.200 - mozkový infarkt
C14.907.253.855.200.100 - infarkty mozkového kmene
C14.907.253.855.200.200 - cerebrální infarkt
C14.907.253.855.600 - lakunární infarkt

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování