cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda zkr. CMP – postižení určitého okrsku mozkové tkáně na podkladu poruchy cév (srov. cerebrovaskulární nemoci), tj. jejich neprůchodnosti s následnou ischemií (mozkový infarkt) nebo poruchy celistvosti cévní stěny s následným krvácením do mozkové tkáně(mozkové krvácení). Projevy jsou od dočasných poruch hybnosti a řeči až po bezvědomí, ochrnutí a smrt. Kromě strukturního poškození se na příznacích podílí event. vzniklý edém mozku s intrakraniální hypertenzí. Příčinou bývá ateroskleróza mozkových tepen často v kombinaci s hypertenzí. Příčinou krvácení může být ianeurysma některé mozkové tepny srov. subarachnoidální krvácení. Drobnější CMP na ischemickém podkladě se označuje TIA. V diagnostice se uplatňuje zejm. CT, ev. MRI, v některých případech ev. angiografie. Jiné názvy apoplexie, iktus, laicky „mozková mrtvice“. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C10.228.140.300.775

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.300.150 - ischemie mozku
C10.228.140.300.200 - nemoci arterie carotis
C10.228.140.300.275 - drobné mozkové příhody
C10.228.140.300.350 - cerebrovaskulární poranění
C10.228.140.300.400 - vaskulární demence
C10.228.140.300.535 - intrakraniální hemoragie
C10.228.140.300.700 - leukomalacie periventrikulární
C10.228.140.300.750 - Sneddonův syndrom
C10.228.140.300.775 - cévní mozková příhoda
C10.228.140.300.775.200 - mozkový infarkt
C10.228.140.300.775.600 - lakunární infarkt
C10.228.140.300.787 - Susacův syndrom
C10.228.140.300.800 - vaskulární cefalea
C10.228.140.300.900 - vasospasmus intrakraniální
C10.228.140.300.950 - arteria vertebralis - disekce
C14.907 - nemoci cév
C14.907.253.092 - ischemie mozku
C14.907.253.123 - nemoci arterie carotis
C14.907.253.329 - drobné mozkové příhody
C14.907.253.573 - intrakraniální hemoragie
C14.907.253.774 - Sneddonův syndrom
C14.907.253.855 - cévní mozková příhoda
C14.907.253.855.200 - mozkový infarkt
C14.907.253.855.600 - lakunární infarkt
C14.907.253.937 - vaskulární cefalea

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Arteriovenózní malformace

Arteriovenózní malformace (AVM) je abnormální svazek rozšířených cév, což jsou mnohočetná nepravidelná spojení tepen a žil. Tyto malformace mohou být buď vrozené (98 %), nebo získané (2 %). Zde proudí arteriální (tepenná)...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování