dyslexie

Kognitivní porucha charakterizovaná sníženou schopností porozumět psané a tištěné slova nebo slovní spojení přes intaktní vize. Tato podmínka může být vývojová nebo získaná. Vývojová dyslexie je poznamenán tím, že čte úspěch, který spadá podstatně nižší, než se očekávalo s ohledem chronologický věk jedince, měří inteligenci a věku odpovídající vzdělání. Porucha významně čtení střetává s akademickým úspěchem nebo s každodenními činnostmi, které vyžadují čtenářských dovedností. (Od DSM-IV)

Kód deskriptoru: C10.597.606.150.500.300

Nemoci
C10.597.606.150 - komunikační poruchy
C10.597.606.150.500 - jazykové poruchy
C10.597.606.150.500.050 - agrafie
C10.597.606.150.500.090 - anomie
C10.597.606.150.500.300 - dyslexie
C10.597.606.150.500.300.200 - dyslexie získaná
C10.597.606.150.500.800 - poruchyřeči
C10.597.606.150.550 - poruchy učení
C10.597.606.150.550.099 - dyskalkulie
C10.597.606.150.550.200 - dyslexie
C10.597.606.150.550.200.500 - dyslexie získaná
C23.888.592.604.150 - komunikační poruchy
C23.888.592.604.150.500 - jazykové poruchy
C23.888.592.604.150.500.050 - agrafie
C23.888.592.604.150.500.090 - anomie
C23.888.592.604.150.500.300 - dyslexie
C23.888.592.604.150.500.300.200 - dyslexie získaná
C23.888.592.604.150.500.800 - poruchyřeči
C23.888.592.604.150.550 - poruchy učení
C23.888.592.604.150.550.099 - dyskalkulie
C23.888.592.604.150.550.200 - dyslexie
C23.888.592.604.150.550.200.500 - dyslexie získaná
Psychiatrie a psychologie
F03.550.350 - komunikační poruchy
F03.550.350.500 - poruchy učení
F03.550.350.500.099 - dyskalkulie
F03.550.350.500.200 - dyslexie
F03.550.350.500.200.500 - dyslexie získaná
F03.550.450 - poruchy učení
F03.550.450.199 - dyskalkulie
F03.550.450.400 - dyslexie
F03.550.450.400.500 - dyslexie získaná

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Noční pomočování u dětí

Nekontrolované noční pomočování u dětí ve věku 4-5 je odborně označováno jako enuréza neboli močová inkontinence. O problémech s nočním s pomočováním u dětí mluvíme tehdy, když již zvládly chodit na nočník nebo záchod,...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Lehká mozková dysfunkce

Lehká mozková dysfunkce (LMD) je souhrnné pojmenování mnoha lehkých odchylek mentálního vývoje dítěte, které jsou způsobeny oslabením funkcí centrální nervové soustavy. Nejedná se o těžké neurologické poruchy, ale jejich...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování