srdce - aneurysma

Lokalizovaná výduť nebo dilatace ve svalové srdeční stěně (MYOKARD), obvykle v levé komoře. Krví naplněná aneurysmata jsou nebezpečná, protože mohou prasknout. Fibrózní aneurysmata ovlivňují funkci srdce ztrátou kontraktility. Pravé aneurysma vzniká na cévní nebo srdeční stěně. Nepraváaneurysmata jsou HEMATOMY způsobené myokardiální rupturou.

Kód deskriptoru: C14.280.358

Nemoci
C14.280 - nemoci srdce
C14.280.067 - arytmie srdeční
C14.280.155 - srdeční tamponáda
C14.280.195 - kardiomegalie
C14.280.238 - kardiomyopatie
C14.280.282 - endokarditida
C14.280.358 - srdce - aneurysma
C14.280.383 - srdce - zástava
C14.280.434 - srdeční selhání
C14.280.459 - srdce - nádory
C14.280.470 - srdce - ruptura
C14.280.720 - perikarditida
C14.280.763 - pneumoperikardium
C14.280.832 - cor pulmonale
C14.280.874 - revmatická karditida
C14.280.945 - komorová dysfunkce
C14.907 - nemoci cév
C14.907.055 - aneurysma
C14.907.055.050 - disekující aneurysma
C14.907.055.090 - aneurysma nepravé
C14.907.055.131 - zánětlivé aneurysma
C14.907.055.185 - prasklé aneurysma
C14.907.055.239 - aortální aneurysma
C14.907.055.395 - koronární aneurysma
C14.907.055.501 - endoleak
C14.907.055.608 - srdce - aneurysma
C14.907.055.625 - arteria iliaca - aneurysma
C14.907.055.635 - intrakraniální aneurysma

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy). Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje....

Srdeční zástava

Srdeční zástava je nenadálá ztráta mechanické funkce srdce. Srdce tak zcela přestane fungovat jako pumpa, ale jen se slabě “třese“, a právě v tomto okamžiku přestane dodávat krev do ostatních částí těla. Srdeční selhání...

Srdeční selhání

Srdeční selhání je patologický stav, při kterém je porušena čerpací funkce srdce. Srdeční sval je tak poškozen a nedokáže organismu dodávat nezbytné množství krve a zajistit její dostatečný výdej. V závislosti na příčině...

Aneurysma

Jako aneurysma neboli výduť je medicínské označení lokálního rozšíření tepny, které je způsobeno změnami struktury v její stěně, jako je např. její poškození nebo oslabení. Tento problém však může postihnout kteroukoliv...

Ischemická choroba srdeční

ICHS je civilizační onemocnění, které je v současné době velkou hrozbou pro mnoho milionů lidí. Díky nezdravému životnímu stylu, si člověk může zajistit stav, při kterém není srdce dostatečně zásobováno krví a dojde...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování