ischemická choroba srdeční

Onemocnění srdce charakterizované nedostatečným prokrvením – ischemií. Porušeno je zásobení kyslíkem (hypoxie) a živinami i odvádění zplodin látkové výměny (vzniká lokální acidóza, iontové změny). Podkladem je zúžení (popř. uzávěr) koronárních tepen obv. aterosklerózou (aterosklerotický plát, trombóza, spasmus). Hlavními projevy ICHS jsou zejména angina pectoris a infarkt myokardu. Označují se jako bolestivé (algické) formy. Dalšími projevy ICHS mohou být arytmie nebo srdeční selhání (ischemie zvyšuje elektrickou nestabilitu myokardu a má negativní působení na kontraktilitu). K vzniku ICHS přispívají faktory, které jsou rizikovými faktory aterosklerózy (zejm. hyperlipoproteinemie, hypertenze, diabetes, kouření, stres atd.). V diagnóze se uplatňuje EKG, zátěžové testy (ergometrie), klidová i zátěžová echokardiografie, thalliový scan, biochemické vyšetření u akutníischemie (infarktu). Zúžení koronárních tepen se zjišťuje koronarografií. V léčbě se používají nitráty, betablokátory, antagonisté kalcia, antiagregační léčba aj. V řadě případů se provádějí zákroky přímo na věnčitých tepnách – na otevřeném srdci (bypass) neboperkutánně katetrizací (PTCA, stent). (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C14.280.647

Nemoci
C14.280 - nemoci srdce
C14.280.067 - arytmie srdeční
C14.280.155 - srdeční tamponáda
C14.280.195 - kardiomegalie
C14.280.238 - kardiomyopatie
C14.280.282 - endokarditida
C14.280.358 - srdce - aneurysma
C14.280.383 - srdce - zástava
C14.280.434 - srdeční selhání
C14.280.459 - srdce - nádory
C14.280.470 - srdce - ruptura
C14.280.647 - ischemická choroba srdeční
C14.280.647.124 - akutní koronární syndrom
C14.280.647.187 - angina pectoris
C14.280.647.250 - koronární nemoc
C14.280.647.500 - infarkt myokardu
C14.280.720 - perikarditida
C14.280.763 - pneumoperikardium
C14.280.832 - cor pulmonale
C14.280.874 - revmatická karditida
C14.280.945 - komorová dysfunkce
C14.907 - nemoci cév
C14.907.055 - aneurysma
C14.907.075 - angiodysplazie
C14.907.077 - angiomatóza
C14.907.079 - angioedém
C14.907.109 - nemoci aorty
C14.907.184 - arteritida
C14.907.286 - kolitida ischemická
C14.907.303 - syndromy lože
C14.907.355 - embolie a trombóza
C14.907.449 - hemoroidy
C14.907.454 - hemostatické poruchy
C14.907.460 - játra - okluze žil
C14.907.474 - hyperémie
C14.907.489 - hypertenze
C14.907.514 - hypotenze
C14.907.585 - ischemická choroba srdeční
C14.907.585.124 - akutní koronární syndrom
C14.907.585.187 - angina pectoris
C14.907.585.250 - koronární nemoc
C14.907.585.500 - infarkt myokardu
C14.907.653 - prehypertenze
C14.907.780 - scimitar syndrom
C14.907.795 - infarkt sleziny
C14.907.823 - teleangiektazie
C14.907.903 - varikokéla
C14.907.927 - varixy
C14.907.933 - cévy - píštěl
C14.907.936 - vaskulární nádory
C14.907.940 - vaskulitida
C14.907.946 - vazoplegie
C14.907.952 - žilní insuficience

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Raynaudův syndrom

Raynaudova nemoc a syndrom mají stejné příznaky. V prvním případu se jedná o primární postižení (nemoc ‒ choroba sama o sobě), v tom druhém (syndrom) se příznaky objevují vinou jiné známé patologie (na podkladě jiné nemoci,...

Varikokéla

Varikokéla (lat. varicocele) je onemocnění týkající se výhradně mužů. V podstatě se jedná o rozšíření žil vedoucích většinou z levé strany varlete, kde dochází k městnání krve v cévách, kterými je varle zásobováno....

Srdeční zástava

Srdeční zástava je nenadálá ztráta mechanické funkce srdce. Srdce tak zcela přestane fungovat jako pumpa, ale jen se slabě “třese“, a právě v tomto okamžiku přestane dodávat krev do ostatních částí těla. Srdeční selhání...

Srdeční selhání

Srdeční selhání je patologický stav, při kterém je porušena čerpací funkce srdce. Srdeční sval je tak poškozen a nedokáže organismu dodávat nezbytné množství krve a zajistit její dostatečný výdej. V závislosti na příčině...

Mozkové aneurysma

Mozkové aneurysma neboli mozková výduť patří do nemocí tepen. Je to lokální vyboulení určité cévy, které vznikne následkem postižení nebo oslabení cévní stěny. Mozkové aneurysma je známé také jako tzv. intrakraniální...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování