ischemická choroba srdeční

Onemocnění srdce charakterizované nedostatečným prokrvením – ischemií. Porušeno je zásobení kyslíkem (hypoxie) a živinami i odvádění zplodin látkové výměny (vzniká lokální acidóza, iontové změny). Podkladem je zúžení (popř. uzávěr) koronárních tepen obv. aterosklerózou (aterosklerotický plát, trombóza, spasmus). Hlavními projevy ICHS jsou zejména angina pectoris a infarkt myokardu. Označují se jako bolestivé (algické) formy. Dalšími projevy ICHS mohou být arytmie nebo srdeční selhání (ischemie zvyšuje elektrickou nestabilitu myokardu a má negativní působení na kontraktilitu). K vzniku ICHS přispívají faktory, které jsou rizikovými faktory aterosklerózy (zejm. hyperlipoproteinemie, hypertenze, diabetes, kouření, stres atd.). V diagnóze se uplatňuje EKG, zátěžové testy (ergometrie), klidová i zátěžová echokardiografie, thalliový scan, biochemické vyšetření u akutníischemie (infarktu). Zúžení koronárních tepen se zjišťuje koronarografií. V léčbě se používají nitráty, betablokátory, antagonisté kalcia, antiagregační léčba aj. V řadě případů se provádějí zákroky přímo na věnčitých tepnách – na otevřeném srdci (bypass) neboperkutánně katetrizací (PTCA, stent). (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C14.280.647

Nemoci
C14.280 - nemoci srdce
C14.280.067 - arytmie srdeční
C14.280.155 - srdeční tamponáda
C14.280.195 - kardiomegalie
C14.280.238 - kardiomyopatie
C14.280.282 - endokarditida
C14.280.358 - srdce - aneurysma
C14.280.383 - srdce - zástava
C14.280.434 - srdeční selhání
C14.280.459 - srdce - nádory
C14.280.470 - srdce - ruptura
C14.280.647 - ischemická choroba srdeční
C14.280.647.124 - akutní koronární syndrom
C14.280.647.187 - angina pectoris
C14.280.647.250 - koronární nemoc
C14.280.647.500 - infarkt myokardu
C14.280.720 - perikarditida
C14.280.763 - pneumoperikardium
C14.280.832 - cor pulmonale
C14.280.874 - revmatická karditida
C14.280.945 - komorová dysfunkce
C14.907 - nemoci cév
C14.907.055 - aneurysma
C14.907.075 - angiodysplazie
C14.907.077 - angiomatóza
C14.907.079 - angioedém
C14.907.109 - nemoci aorty
C14.907.184 - arteritida
C14.907.286 - kolitida ischemická
C14.907.303 - syndromy lože
C14.907.355 - embolie a trombóza
C14.907.449 - hemoroidy
C14.907.454 - hemostatické poruchy
C14.907.460 - játra - okluze žil
C14.907.474 - hyperémie
C14.907.489 - hypertenze
C14.907.514 - hypotenze
C14.907.585 - ischemická choroba srdeční
C14.907.585.124 - akutní koronární syndrom
C14.907.585.187 - angina pectoris
C14.907.585.250 - koronární nemoc
C14.907.585.500 - infarkt myokardu
C14.907.653 - prehypertenze
C14.907.780 - scimitar syndrom
C14.907.795 - infarkt sleziny
C14.907.823 - teleangiektazie
C14.907.903 - varikokéla
C14.907.927 - varixy
C14.907.933 - cévy - píštěl
C14.907.936 - vaskulární nádory
C14.907.940 - vaskulitida
C14.907.946 - vazoplegie
C14.907.952 - žilní insuficience

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy). Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje....

Raynaudův syndrom

Raynaudova nemoc a syndrom mají stejné příznaky. V prvním případu se jedná o primární postižení (nemoc ‒ choroba sama o sobě), v tom druhém (syndrom) se příznaky objevují vinou jiné známé patologie (na podkladě jiné nemoci,...

Varikokéla

Varikokéla (lat. varicocele) je onemocnění týkající se výhradně mužů. V podstatě se jedná o rozšíření žil vedoucích většinou z levé strany varlete, kde dochází k městnání krve v cévách, kterými je varle zásobováno....

Srdeční zástava

Srdeční zástava je nenadálá ztráta mechanické funkce srdce. Srdce tak zcela přestane fungovat jako pumpa, ale jen se slabě “třese“, a právě v tomto okamžiku přestane dodávat krev do ostatních částí těla. Srdeční selhání...

Srdeční selhání

Srdeční selhání je patologický stav, při kterém je porušena čerpací funkce srdce. Srdeční sval je tak poškozen a nedokáže organismu dodávat nezbytné množství krve a zajistit její dostatečný výdej. V závislosti na příčině...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování