syndrom horní hrudní apertury

Neurovaskulárního syndrom spojený s kompresí brachiálního plexu, a. subclavia a subclavia VEIN na vynikající hrudní zásuvky. To může vyplývat z různých anomálií, jako jsou krční RIB, anomálních fasciálních pásem, a abnormality původu nebo vložení předního nebo mediálních Scalene svalů. Klinické příznaky mohou zahrnovat bolest v rameni a krku, oblasti, která vyzařuje do paží, paréza nebo paralýza brachiálního plexu inervovaných svalů, parestezie, ztráta citlivosti, snížení arteriálních pulsů v postižené končetině, ischémie, a edém. (Adams et al., Základy neurologie, 6. vydání, pp214-5).

Kód deskriptoru: C10.668.829.550.850

Nemoci
C10.668.829.550 - syndromy komprese nervů
C10.668.829.550.200 - syndrom karpálního tunelu
C10.668.829.550.500 - syndrom musculus piriformis
C10.668.829.550.650 - pudendální neuralgie
C10.668.829.550.800 - tarzální tunelový syndrom
C10.668.829.550.850 - syndrom horní hrudní apertury
C10.668.829.550.850.200 - syndrom krčního žebra
C14.907 - nemoci cév
C14.907.055 - aneurysma
C14.907.075 - angiodysplazie
C14.907.077 - angiomatóza
C14.907.079 - angioedém
C14.907.109 - nemoci aorty
C14.907.184 - arteritida
C14.907.286 - kolitida ischemická
C14.907.303 - syndromy lože
C14.907.355 - embolie a trombóza
C14.907.449 - hemoroidy
C14.907.454 - hemostatické poruchy
C14.907.460 - játra - okluze žil
C14.907.474 - hyperémie
C14.907.489 - hypertenze
C14.907.514 - hypotenze
C14.907.653 - prehypertenze
C14.907.780 - scimitar syndrom
C14.907.795 - infarkt sleziny
C14.907.823 - teleangiektazie
C14.907.863 - syndrom horní hrudní apertury
C14.907.863.200 - syndrom krčního žebra
C14.907.903 - varikokéla
C14.907.927 - varixy
C14.907.933 - cévy - píštěl
C14.907.936 - vaskulární nádory
C14.907.940 - vaskulitida
C14.907.946 - vazoplegie
C14.907.952 - žilní insuficience

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Raynaudův syndrom

Raynaudova nemoc a syndrom mají stejné příznaky. V prvním případu se jedná o primární postižení (nemoc ‒ choroba sama o sobě), v tom druhém (syndrom) se příznaky objevují vinou jiné známé patologie (na podkladě jiné nemoci,...

Varikokéla

Varikokéla (lat. varicocele) je onemocnění týkající se výhradně mužů. V podstatě se jedná o rozšíření žil vedoucích většinou z levé strany varlete, kde dochází k městnání krve v cévách, kterými je varle zásobováno....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování