syndrom krčního žebra

Stavy spojené s kompresí brachiálního plexu, a. subclavia a subclavia VEIN na hrudní výstupu a v důsledku úplné nebo neúplné anomální děložního čípku RIB nebo fascie kapely spojující špičku krční žebra s prvním hrudním žebra. Klinické projevy mohou zahrnovat bolest v krku a ramen, která vyzařuje do horní končetiny, paréza nebo paralýza brachiálního plexu inervovaných svalů; ztráta citu parestezie; ischemie; a edém. (Adams et al., Základy neurologie, 6. vyd., P214)

Kód deskriptoru: C10.668.829.550.850.200

Nemoci
C10.668.829.550 - syndromy komprese nervů
C10.668.829.550.850 - syndrom horní hrudní apertury
C10.668.829.550.850.200 - syndrom krčního žebra
C14.907 - nemoci cév
C14.907.863.200 - syndrom krčního žebra
C16.131 - vrozené vady
C16.131.621.077 - artrogrypóza
C16.131.621.142 - kampomelická dysplazie
C16.131.621.174 - syndrom krčního žebra
C16.131.621.386 - hrudník vpáčený
C16.131.621.417 - gastroschiza
C16.131.621.445 - Hajdu-Cheney syndrom
C16.131.621.551 - Klippelův-Feilův syndrom
C16.131.621.568 - laryngomalacie
C16.131.621.906 - synostóza
C16.131.621.953 - tracheobronchomalacie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...

Kleidokraniální dysplazie

Kleidokraniální dysplazie je stav, který primárně ovlivňuje vývoj kostí a zubů. Jedinci s kleidokraniální dysplazií mají obvykle nedostatečně vyvinuté nebo chybějící klíční kosti a výsledkem je, že jejich ramena jsou úzká...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování