leiomyosarkom

Sarkom, obsahující velké vřeteno buňky hladkého svalstva. I když se jen zřídka vyskytuje v měkkých tkáních, je běžné, že v vnitřnosti. Jedná se o nejběžnější sarkom měkkých tkání gastrointestinálního traktu a dělohy. Medián věku pacientů je již 60 let. (Od Dorland, 27. vyd.,. Holland et al, Cancer Medicína, 3d ed, p1865)

Kód deskriptoru: C04.557.450.590.455

Nemoci
C04 - nádory
C04.557.450.590 - nádory ze svalové tkáně
C04.557.450.590.350 - nádor z granulárních buněk
C04.557.450.590.450 - leiomyom
C04.557.450.590.455 - leiomyosarkom
C04.557.450.590.540 - myom
C04.557.450.590.550 - myosarkom
C04.557.450.590.800 - nádor z hladké svalové tkáně
C04.557.450.795 - sarkom
C04.557.450.795.135 - adenosarkom
C04.557.450.795.290 - karcinosarkom
C04.557.450.795.300 - chondrosarkom
C04.557.450.795.350 - fibrosarkom
C04.557.450.795.390 - hemangiosarkom
C04.557.450.795.400 - histiocytom maligní fibrózní
C04.557.450.795.455 - leiomyosarkom
C04.557.450.795.465 - liposarkom
C04.557.450.795.480 - lymfangiosarkom
C04.557.450.795.530 - smíšený nádor mezodermální
C04.557.450.795.550 - myosarkom
C04.557.450.795.560 - myxosarkom
C04.557.450.795.620 - osteosarkom
C04.557.450.795.650 - cystosarcoma phyllodes
C04.557.450.795.800 - sarkom z jasných buněk
C04.557.450.795.830 - sarkom experimentální
C04.557.450.795.850 - sarkom Kaposiho
C04.557.450.795.853 - sarkom myeloidní
C04.557.450.795.870 - sarkom malobuněčný
C04.557.450.795.875 - synoviom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Hodgkinova nemoc

Rakovinové onemocnění, které lze naštěstí velmi dobře léčit a jako jedno z mála i zcela vyléčit. Onemocnění má velmi dobré léčebné postupy a moderní medicína ví jak jej zvládnout. Hodgkinova nemoc postihuje nejčastěji...

Rakovina mízních uzlin

Lymfom – zhoubný nádor mízní soustavy, který může být velmi agresivní. Bohužel se stále neví proč vzniká a proč se nádorové buňky shlukují v mízní uzlině. Lymfom se dělí na tři základní typy onemocnění. Jedná se...

Non-Hodgkinův lymfom

V současné době nejdiskutovanější onemocnění v souvislosti s diagnostikou našeho známého zpěváka Karla Gotta. Co to vlastně ten Non-Hodgkinův lymfom je? Jaké jsou prognózy a dá se mu předcházet? V našem článku se dozvíte...

Hemangiom

Nezhoubný nádor, který se objevuje u novorozenců, vzniká po několika dnech od narození až do jednoho roku dítěte. Ve většině případů nepředstavuje žádné riziko, je označován spíše jako kosmetický problém. Při větším...

Maligní melanom

Agresivní a nejvíce rozšířený typ rakoviny, která může postihnout i vás. Z preventivních aspektů je tento nádor velice dobře rozpoznatelný a můžete jeho výskyt velmi snížit. Dodržování doporučení lékařů vás dokáží...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.