mycetom

Chronické progresivní podkožní infekce způsobené druhy hub (eumycetoma), nebo aktinomycet (actinomycetoma). To se vyznačuje tím, otoku, abscesy, a tumor-jako granule, které představují mikrokolonií patogenů, jako jsou houby a bakterie Madurella aktinomycety, s různými barvami zrn.

Kód deskriptoru: C01.252.410.040.692.606

Nemoci
C01.252.410.040 - Actinomycetales - infekce
C01.252.410.040.692 - Nocardia - infekce
C01.252.410.040.692.606 - mycetom
C01.252.825.150 - angiomatóza bacilární
C01.252.825.180 - digitální dermatitida
C01.252.825.210 - ektyma
C01.252.825.260 - erysipel
C01.252.825.310 - erythema chronicum migrans
C01.252.825.320 - erytrazma
C01.252.825.340 - fasciitida nekrotizující
C01.252.825.360 - granuloma inguinale
C01.252.825.420 - hidradenitis suppurativa
C01.252.825.557 - mycetom
C01.252.825.630 - pinta
C01.252.825.705 - rinosklerom
C01.252.825.790 - syfilis kožní
C01.252.825.820 - tuberkulóza kůže
C01.252.825.910 - frambézie
C01.539 - infekce
C01.539.800.200 - dermatomykózy
C01.539.800.200.055 - blastomykóza
C01.539.800.200.105 - kandidóza kožní
C01.539.800.200.110 - chromoblastomykóza
C01.539.800.200.383 - hyalohyfomykóza
C01.539.800.200.475 - lobomykóza
C01.539.800.200.500 - mycetom
C01.539.800.200.600 - parakokcidioidomykóza
C01.539.800.200.637 - phaeohyphomykóza
C01.539.800.200.675 - sporotrichóza
C01.539.800.200.720 - tinea
C01.539.800.200.860 - tinea versicolor
C01.539.800.720.110 - aktinomykóza cervikofaciální
C01.539.800.720.150 - angiomatóza bacilární
C01.539.800.720.180 - digitální dermatitida
C01.539.800.720.210 - ektyma
C01.539.800.720.260 - erysipel
C01.539.800.720.310 - erythema chronicum migrans
C01.539.800.720.320 - erytrazma
C01.539.800.720.360 - granuloma inguinale
C01.539.800.720.420 - hidradenitis suppurativa
C01.539.800.720.557 - mycetom
C01.539.800.720.630 - pinta
C01.539.800.720.705 - rinosklerom
C01.539.800.720.770 - stafylokoky - infekce kůže
C01.539.800.720.790 - syfilis kožní
C01.539.800.720.820 - tuberkulóza kůže
C01.539.800.720.910 - frambézie
C01.703 - mykózy
C01.703.295 - dermatomykózy
C01.703.295.055 - blastomykóza
C01.703.295.170 - kandidóza kožní
C01.703.295.182 - chromoblastomykóza
C01.703.295.328 - hyalohyfomykóza
C01.703.295.475 - lobomykóza
C01.703.295.522 - mycetom
C01.703.295.600 - parakokcidioidomykóza
C01.703.295.637 - phaeohyphomykóza
C01.703.295.675 - sporotrichóza
C01.703.295.872 - tinea
C01.703.295.936 - tinea versicolor
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.838.208 - dermatomykózy
C17.800.838.208.055 - blastomykóza
C17.800.838.208.170 - kandidóza kožní
C17.800.838.208.241 - chromoblastomykóza
C17.800.838.208.416 - hyalohyfomykóza
C17.800.838.208.475 - lobomykóza
C17.800.838.208.557 - mycetom
C17.800.838.208.600 - parakokcidioidomykóza
C17.800.838.208.637 - phaeohyphomykóza
C17.800.838.208.675 - sporotrichóza
C17.800.838.208.883 - tinea
C17.800.838.208.941 - tinea versicolor
C17.800.838.765.110 - aktinomykóza cervikofaciální
C17.800.838.765.150 - angiomatóza bacilární
C17.800.838.765.180 - digitální dermatitida
C17.800.838.765.210 - ektyma
C17.800.838.765.260 - erysipel
C17.800.838.765.310 - erythema chronicum migrans
C17.800.838.765.320 - erytrazma
C17.800.838.765.360 - granuloma inguinale
C17.800.838.765.420 - hidradenitis suppurativa
C17.800.838.765.557 - mycetom
C17.800.838.765.630 - pinta
C17.800.838.765.705 - rinosklerom
C17.800.838.765.770 - stafylokoky - infekce kůže
C17.800.838.765.790 - syfilis kožní
C17.800.838.765.820 - tuberkulóza kůže
C17.800.838.765.910 - frambézie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Onychomykóza

Mykotické onemocnění nehtových lůžek. Jedná se o nejčastější onemocnění nehtových lůžek, odborné zdroje uvádějí onemocnění až u 8% dospělé populace. Plíseň nehtového lůžka můžeme zařadit do čtyř skupin dle toho,...

Nokardióza

Nokardióza je infekční onemocnění postihující především plíce, ale také jiné orgánové soustavy. Svým průběhem připomíná nokardióza tuberkulózu. Tato plicní forma je nejčastěji způsobována bakterií Nocardia...

Donovanóza

Donovanóza je známá také jako granuloma venereum nebo inguinální granulom. Jedná se o sexuálně přenosné onemocnění způsobené bakterií Calymmatobacterium granulomatis, což je gramnegativní bakterie mající tyčinkovitý...

Absces

Absces je hnisem vyplněná bolestivá dutina ve tkáni, způsobená bakteriálními infekcemi. Hnis je zkalená páchnoucí tekutina obsahující živé i mrtvé bakterie, odumřelé zbytky tkání, bílé krvinky atd. Absces může vzniknout...

Hidradenitida

Onemocnění hidradenitis nebo také česky zánět potních žláz bylo poprvé popsáno v 19. století ve Francii. Jedná se o vzácné oslabující kožní onemocnění charakterizované opakujícími se abscesy (dutiny vyplněné hnisem), tvorbou...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování