komprese míchy

Soubor příznaků rozvíjejících se při útlaku míchy z různých příčin (nádory, traumata, aj.), nejč. příčinou je však mediální nebo paramediální protruze a herniace ploténky krční páteře. Komprese míchy je přímá a též v důsledku alterace krevního oběhu postižené oblasti.Při alteraci kortikospinálních drah se rozvíjí slabá centrální paraparéza dolních končetin, při lézi předních rohů míšních dojde k periferní obrně příslušných svalových skupin horních končetin. V klinickém obraze často dominují vegetativní a vazomotorické poruchy (např. edémy akrálních částí končetin s lividním zabarvením kůže). Prognóza a průběh závisejí na vyvolávající příčině. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C10.228.854.761

Nemoci
C10.228.854 - nemoci míchy
C10.228.854.303 - epidurální absces
C10.228.854.468 - spinální svalová atrofie
C10.228.854.525 - myelitida
C10.228.854.583 - pneumorachis
C10.228.854.641 - poliomyelitida
C10.228.854.761 - komprese míchy
C10.228.854.765 - nádory míchy
C10.228.854.770 - mícha - poranění
C10.228.854.785 - mícha - cévní nemoci
C10.228.854.833 - syringomyelie
C10.228.854.889 - tabes dorsalis
C26.819.678 - komprese míchy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Huntingtonova choroba

Nemoc, která je známá také jako Huntington nebo zkráceně jen HD. V 19. století byla známá jako Huntingtonova chorea. Název vychází z příjmení amerického lékaře, který ji poprvé popsal (roku 1872). Jedná se o vzácné onemocnění,...

Reyův syndrom

Jedná se o závažné onemocnění, vyskytující se nejčastěji u dětí (dětského věku), ale může postihnout i jedince dospělého. Tento syndrom způsobuje závažné poškození více orgánů (tzv. multiorgánové onemocnění)....

Syndrom neklidných nohou

Míváte někdy pocit, že musíte hýbat dolními končetinami jinak se zblázníte? Vtíravý pocit, který se na začátku může docela dobře korigovat, s horšením nemoci ovšem jen těžko sami něco zmůžete. Mravenčení, křeče,...

Svalová dystrofie

Svalové dystrofie jsou obecně řazeny k tzv. myopatiím, což jsou onemocnění, které postihují svaly. Mohou být vrozené nebo získané.   Jako první toto onemocnění popsal v 19. století francouzský neurolog Guillaume Duchenne de...

Narkolepsie

Narkolepsie je chronická neurologická porucha, u níž je zvýšená denní spavost, neboť mozek špatně reguluje spánkový cyklus. Narkolepsií trpívají spíše dospělí, u dětí bývá diagnostikována výjimečně.   Vznik...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.