subakutní kombinovaná degenerace

Neuropatie kvůli vitaminu B12 nebo nadměrné vdechování oxidu dusného. To je spojeno s nadprodukce myelinolytic faktoru nekrosy nádorů-alfa.

Kód deskriptoru: C10.228.854.811

Nemoci
C10.228.854 - nemoci míchy
C10.228.854.303 - epidurální absces
C10.228.854.468 - spinální svalová atrofie
C10.228.854.525 - myelitida
C10.228.854.583 - pneumorachis
C10.228.854.641 - poliomyelitida
C10.228.854.761 - komprese míchy
C10.228.854.765 - nádory míchy
C10.228.854.770 - mícha - poranění
C10.228.854.785 - mícha - cévní nemoci
C10.228.854.811 - subakutní kombinovaná degenerace
C10.228.854.833 - syringomyelie
C10.228.854.889 - tabes dorsalis
C10.314.875 - subakutní kombinovaná degenerace
C10.574.812 - Parkinsonova nemoc
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.910 - subakutní kombinovaná degenerace
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43
C18.654.521 - podvýživa
C18.654.521.500 - karenční nemoci
C18.654.521.500.133 - avitaminóza
C18.654.521.500.133.699 - nedostatek vitaminu B
C18.654.521.500.133.699.923 - nedostatek vitaminu B12
C18.654.521.500.133.699.923.280 - perniciózní anémie
C18.654.521.500.133.699.923.640 - subakutní kombinovaná degenerace
C23.550.737 - nervy - degenerace
C23.550.737.500 - retrográdní degenerace
C23.550.737.625 - subakutní kombinovaná degenerace
C23.550.737.750 - Wallerova degenerace

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Podvýživa dětí

Hlavní příčinou podvýživy dětí je nedostatečný přísun živin nutných pro normální růst a vývoj. Děti různého věku však mohou trpět i nějakým onemocněním, které spočívá v poruše trávení a následném vstřebávání...

Podvýživa

Podvýživa je dlouhodobým a extrémním stavem, který vzniká v době, kdy organismus nemá dostatečný příjem potravy.  Jedná se o nedostatek živin nezbytných pro správnou funkci organismu, kterými jsou především základní živiny...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Hypovitaminóza

Jedná se o snížený příjem určitého vitamínu. Projevuje se nejrůznějšími poruchami organismu a výskytem onemocnění s tím spojených. Může souviset s různými dietami a dietními chybami, při poruchách vstřebávání vitamínů...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování