Shyův-Dragerův syndrom

Progresivní onemocnění mozku s atrofií a úbytkem dopaminergních receptorů v substantia nigra a s postižením funkce periferního sympatického nervového systému. Je autozomálně recesivně dědičné nebo se vyskytuje sporadicky. Projevuje se těžkou ortostatickou hypotenzí, ataxií, ztuhlostí svalů, akinezí, anhidrózou, zácpou, erektilní dysfunkcí. Může být demence; některé příznaky připomínají parkinsonismus. V léčbě se mohou používat antiparkinsonika (L-DOPA), dále je léčba symptomatická, zaměřená zejm. na hypotenzi. Progrese v oblasti CNS je zatím léčebněneovlivnitelná, prognóza onemocnění není dobrá, obv. dochází po několika letech k úmrtí. (cit. Velký lékařský slovník online, 2012 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C10.177.575.550.750

Nemoci
C10.177.575.550 - multisystémová atrofie
C10.177.575.550.750 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.079.612 - multisystémová atrofie
C10.228.140.079.612.600 - olivopontocerebelární atrofie
C10.228.140.079.612.700 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.228.140.079.612.800 - striatonigrální degenerace
C10.228.662 - pohybové poruchy
C10.228.662.550 - multisystémová atrofie
C10.228.662.550.600 - olivopontocerebelární atrofie
C10.228.662.550.700 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.228.662.550.800 - striatonigrální degenerace
C10.574.625.700 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.574.812 - Parkinsonova nemoc
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.875 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43
C14.907 - nemoci cév
C14.907.514 - hypotenze
C14.907.514.482 - ortostatická hypotenze
C14.907.514.611 - hypotenze po cvičení
C14.907.514.741 - Shyův-Dragerův syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování