demence s Lewyho tělísky

Neurodegenerativní onemocnění charakterizované demence, mírné parkinsonismus, a kolísání pozornosti a bdělosti. V neuropsychiatrické projevy mají tendenci předcházet vzniku bradykineze, svalová rigidita, a jiné extrapyramidové příznaky. Bludy a zrakové halucinace jsou poměrně časté v tomto stavu. Histologické vyšetření odhalí Lewyho tělísky v mozkové kůře a mozkový kmen. Mohou být přítomny také senilních plaků a další patologické rysy charakteristické pro Alzheimerovy choroby. (Z neurologie 1997; 48:376-380, Neurology 1996; 47:1113-1124)

Kód deskriptoru: C10.228.140.079.862.400

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.079.862 - parkinsonské poruchy
C10.228.140.079.862.400 - demence s Lewyho tělísky
C10.228.140.079.862.500 - Parkinsonova nemoc
C10.228.140.079.862.800 - Parkinsonova nemoc sekundární
C10.228.140.380 - demence
C10.228.140.380.070 - AIDS - komplex demence
C10.228.140.380.100 - Alzheimerova nemoc
C10.228.140.380.132 - afázie primární progresivní
C10.228.140.380.165 - Jakobův-Creutzfeldtův syndrom
C10.228.140.380.230 - vaskulární demence
C10.228.140.380.278 - Huntingtonova nemoc
C10.228.140.380.326 - Klüverův-Bucyho syndrom
C10.228.140.380.422 - demence s Lewyho tělísky
C10.228.662 - pohybové poruchy
C10.228.662.600 - parkinsonské poruchy
C10.228.662.600.200 - demence s Lewyho tělísky
C10.228.662.600.400 - Parkinsonova nemoc
C10.228.662.600.700 - Parkinsonova nemoc sekundární
C10.574.531 - demence s Lewyho tělísky
C10.574.812 - Parkinsonova nemoc
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43
Psychiatrie a psychologie
F03.087.400 - demence
F03.087.400.050 - AIDS - komplex demence
F03.087.400.100 - Alzheimerova nemoc
F03.087.400.350 - vaskulární demence
F03.087.400.390 - Huntingtonova nemoc
F03.087.400.431 - Klüverův-Bucyho syndrom
F03.087.400.512 - demence s Lewyho tělísky

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování