frontotemporální lobární degenerace

Heterogenní skupina neurodegenerativních poruch, vyznačující se tím, čelní a temporální atrofie spojené se ztrátou neuronů, gliózou a demence. Pacienti vykazují progresivní změny v sociální, behaviorální a / nebo jazykové funkce. Více podtypy nebo formy jsou tvořeny na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti proteinu tau inkluzí. FTLD zahrnuje tři klinické syndromy: Frontotemporální demence, sémantickou demencí, a primárně progresivní NONFLUENT afázie.

Kód deskriptoru: C10.228.140.380.266

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.380 - demence
C10.228.140.380.070 - AIDS - komplex demence
C10.228.140.380.100 - Alzheimerova nemoc
C10.228.140.380.132 - afázie primární progresivní
C10.228.140.380.165 - Jakobův-Creutzfeldtův syndrom
C10.228.140.380.230 - vaskulární demence
C10.228.140.380.266 - frontotemporální lobární degenerace
C10.228.140.380.266.299 - frontotemporální demence
C10.228.140.380.278 - Huntingtonova nemoc
C10.228.140.380.326 - Klüverův-Bucyho syndrom
C10.228.140.380.422 - demence s Lewyho tělísky
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43
C10.574.950.300 - frontotemporální lobární degenerace
C10.574.950.300.299 - frontotemporální demence
C18.452.845.800 - proteinopatie TDP-43
C18.452.845.800.300 - frontotemporální lobární degenerace
C18.452.845.800.300.299 - frontotemporální demence
Psychiatrie a psychologie
F03.087.400 - demence
F03.087.400.050 - AIDS - komplex demence
F03.087.400.100 - Alzheimerova nemoc
F03.087.400.350 - vaskulární demence
F03.087.400.380 - frontotemporální lobární degenerace
F03.087.400.380.299 - frontotemporální demence
F03.087.400.390 - Huntingtonova nemoc
F03.087.400.431 - Klüverův-Bucyho syndrom
F03.087.400.512 - demence s Lewyho tělísky

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, a u zdravých lidí je katalyzována jaterním enzymem nazývaným jako fenylalaninhydroxyláza...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování