afázie primární progresivní

Progresivní forma demence charakterizována globální ztrátou jazykových schopností a počáteční zachování dalších kognitivních funkcí. Byly popsány Plynulý a nonfluent podtypy. Nakonec vzor globální kognitivní dysfunkce, podobně jako Alzheimerova choroba, se objeví. Patologicky, nejsou tam žádné Alzheimerova choroba nebo Pickova choroba, jako změny, nicméně, spongiformní změny korových vrstev II a III jsou přítomny ve spánkovém laloku a frontálním laloku. (Od Brain 1998 Jan; 121 (Pt 1) :115-26)

Kód deskriptoru: C10.228.140.380.132

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.380 - demence
C10.228.140.380.070 - AIDS - komplex demence
C10.228.140.380.100 - Alzheimerova nemoc
C10.228.140.380.132 - afázie primární progresivní
C10.228.140.380.165 - Jakobův-Creutzfeldtův syndrom
C10.228.140.380.230 - vaskulární demence
C10.228.140.380.278 - Huntingtonova nemoc
C10.228.140.380.326 - Klüverův-Bucyho syndrom
C10.228.140.380.422 - demence s Lewyho tělísky
C10.597.606.150 - komunikační poruchy
C10.597.606.150.500 - jazykové poruchy
C10.597.606.150.500.800 - poruchyřeči
C10.597.606.150.500.800.100 - afázie
C10.597.606.150.500.800.100.100 - Brocova afázie
C10.597.606.150.500.800.100.111 - konduktivní afázie
C10.597.606.150.500.800.100.155 - afázie primární progresivní
C10.597.606.150.500.800.100.155.600 - primární progresivní nonfluentní afázie
C10.597.606.150.500.800.100.166 - Wernickeho afázie
C23.888.592.604.150 - komunikační poruchy
C23.888.592.604.150.500 - jazykové poruchy
C23.888.592.604.150.500.800 - poruchyřeči
C23.888.592.604.150.500.800.100 - afázie
C23.888.592.604.150.500.800.100.100 - Brocova afázie
C23.888.592.604.150.500.800.100.111 - konduktivní afázie
C23.888.592.604.150.500.800.100.155 - afázie primární progresivní
C23.888.592.604.150.500.800.100.155.600 - primární progresivní nonfluentní afázie
C23.888.592.604.150.500.800.100.166 - Wernickeho afázie
Psychiatrie a psychologie
F03.087.400 - demence
F03.087.400.050 - AIDS - komplex demence
F03.087.400.100 - Alzheimerova nemoc
F03.087.400.125 - afázie primární progresivní
F03.087.400.350 - vaskulární demence
F03.087.400.390 - Huntingtonova nemoc
F03.087.400.431 - Klüverův-Bucyho syndrom
F03.087.400.512 - demence s Lewyho tělísky

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Noční pomočování u dětí

Nekontrolované noční pomočování u dětí ve věku 4-5 je odborně označováno jako enuréza neboli močová inkontinence. O problémech s nočním s pomočováním u dětí mluvíme tehdy, když již zvládly chodit na nočník nebo záchod,...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Lehká mozková dysfunkce

Lehká mozková dysfunkce (LMD) je souhrnné pojmenování mnoha lehkých odchylek mentálního vývoje dítěte, které jsou způsobeny oslabením funkcí centrální nervové soustavy. Nejedná se o těžké neurologické poruchy, ale jejich...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování