multisystémová atrofie

Syndrom komplex složený ze tří podmínek, které představují klinické varianty téhož chorobného procesu: striatonigrální degenerace, SHY-Dragerův syndrom a sporadické formy olivopontocerebelární atrofuje. Klinické příznaky jsou autonomní, mozečku a bazálních ganglií dysfunkce. Patologické vyšetření odhalí atrofii bazálních ganglií, mozečku, pons a medulla, s výrazným ztrátou autonomních neuronů v mozkovém kmeni a míše. (Z Adams et al, Zásady neurologie, 6. vyd., p1076;. Baillieres Clin Neurol 1997 duben; 6 (1) :187-204, Med Clin North Am 1999 Mar; 83 (2) :381-92)

Kód deskriptoru: C10.177.575.550

Nemoci
C10.177.575.300 - dysautonomie familiární
C10.177.575.550 - multisystémová atrofie
C10.177.575.550.750 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.177.575.600 - ortostatická intolerance
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.079.294 - chorea gravidarum
C10.228.140.079.357 - dystonia musculorum deformans
C10.228.140.079.493 - hepatolentikulární degenerace
C10.228.140.079.545 - Huntingtonova nemoc
C10.228.140.079.590 - Meigeův syndrom
C10.228.140.079.612 - multisystémová atrofie
C10.228.140.079.612.600 - olivopontocerebelární atrofie
C10.228.140.079.612.700 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.228.140.079.612.800 - striatonigrální degenerace
C10.228.140.079.737 - neuroleptický maligní syndrom
C10.228.140.079.800 - Hallervordenův-Spatzův syndrom
C10.228.140.079.862 - parkinsonské poruchy
C10.228.140.079.898 - Tourettův syndrom
C10.228.662 - pohybové poruchy
C10.228.662.037 - poléková akatizie
C10.228.662.075 - Angelmanův syndrom
C10.228.662.262 - dyskinézy
C10.228.662.300 - dystonické poruchy
C10.228.662.350 - esenciální tremor
C10.228.662.550 - multisystémová atrofie
C10.228.662.550.600 - olivopontocerebelární atrofie
C10.228.662.550.700 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.228.662.550.800 - striatonigrální degenerace
C10.228.662.600 - parkinsonské poruchy
C10.228.662.825 - tikové poruchy
C10.574.625 - multisystémová atrofie
C10.574.625.700 - Shyův-Dragerův syndrom
C10.574.812 - Parkinsonova nemoc
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování