supranukleární obrna progresivní

Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému se vyznačuje obtížemi rovnováhy; oční poruchy motility (nadjaderná oftalmoplegie), dysartrie, polykání obtíže a axiální dystonie. Nástup je obvykle v páté dekádě a progresi onemocnění se vyskytuje v průběhu několika let. Patologické nálezy jsou neurofibrilárních degeneraci a ztráty neuronů v dorzálním Mesencephalon; subtalamická NUCLEUS; červené jádro; pallidum; dentatus jádro; a vestibulární jádra. (Z Adams et al., Základy neurologie, 6. vydání, pp1076-7)

Kód deskriptoru: C10.228.140.079.882

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.079.294 - chorea gravidarum
C10.228.140.079.357 - dystonia musculorum deformans
C10.228.140.079.493 - hepatolentikulární degenerace
C10.228.140.079.545 - Huntingtonova nemoc
C10.228.140.079.590 - Meigeův syndrom
C10.228.140.079.612 - multisystémová atrofie
C10.228.140.079.737 - neuroleptický maligní syndrom
C10.228.140.079.800 - Hallervordenův-Spatzův syndrom
C10.228.140.079.862 - parkinsonské poruchy
C10.228.140.079.882 - supranukleární obrna progresivní
C10.228.140.079.898 - Tourettův syndrom
C10.228.662 - pohybové poruchy
C10.228.662.037 - poléková akatizie
C10.228.662.075 - Angelmanův syndrom
C10.228.662.262 - dyskinézy
C10.228.662.300 - dystonické poruchy
C10.228.662.350 - esenciální tremor
C10.228.662.550 - multisystémová atrofie
C10.228.662.600 - parkinsonské poruchy
C10.228.662.700 - supranukleární obrna progresivní
C10.228.662.825 - tikové poruchy
C10.292.562.750 - oftalmoplegie
C10.292.562.750.375 - migréna oftalmoplegická
C10.292.562.750.500 - supranukleární obrna progresivní
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.945.249 - Alzheimerova nemoc
C10.574.945.500 - supranukleární obrna progresivní
C10.597.622 - paralýza
C10.597.622.447 - oftalmoplegie
C10.597.622.447.600 - migréna oftalmoplegická
C10.597.622.447.690 - supranukleární obrna progresivní
C11.590.472 - oftalmoplegie
C11.590.472.375 - migréna oftalmoplegická
C11.590.472.500 - supranukleární obrna progresivní
C23.888.592.636 - paralýza
C23.888.592.636.447 - oftalmoplegie
C23.888.592.636.447.600 - migréna oftalmoplegická
C23.888.592.636.447.690 - supranukleární obrna progresivní

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Poruchy inervace okohybných svalů

Okohybné svaly (musculi bulbi) neboli tzv. zevní okohybné svaly jsou skupinou šesti příčně pruhovaných svalů zajišťujících pohyby očních koulí a společnou koordinací umožňují vznik jednoduchého binokulárního...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování