supranukleární obrna progresivní

Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému se vyznačuje obtížemi rovnováhy; oční poruchy motility (nadjaderná oftalmoplegie), dysartrie, polykání obtíže a axiální dystonie. Nástup je obvykle v páté dekádě a progresi onemocnění se vyskytuje v průběhu několika let. Patologické nálezy jsou neurofibrilárních degeneraci a ztráty neuronů v dorzálním Mesencephalon; subtalamická NUCLEUS; červené jádro; pallidum; dentatus jádro; a vestibulární jádra. (Z Adams et al., Základy neurologie, 6. vydání, pp1076-7)

Kód deskriptoru: C10.228.140.079.882

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.079.294 - chorea gravidarum
C10.228.140.079.357 - dystonia musculorum deformans
C10.228.140.079.493 - hepatolentikulární degenerace
C10.228.140.079.545 - Huntingtonova nemoc
C10.228.140.079.590 - Meigeův syndrom
C10.228.140.079.612 - multisystémová atrofie
C10.228.140.079.737 - neuroleptický maligní syndrom
C10.228.140.079.800 - Hallervordenův-Spatzův syndrom
C10.228.140.079.862 - parkinsonské poruchy
C10.228.140.079.882 - supranukleární obrna progresivní
C10.228.140.079.898 - Tourettův syndrom
C10.228.662 - pohybové poruchy
C10.228.662.037 - poléková akatizie
C10.228.662.075 - Angelmanův syndrom
C10.228.662.262 - dyskinézy
C10.228.662.300 - dystonické poruchy
C10.228.662.350 - esenciální tremor
C10.228.662.550 - multisystémová atrofie
C10.228.662.600 - parkinsonské poruchy
C10.228.662.700 - supranukleární obrna progresivní
C10.228.662.825 - tikové poruchy
C10.292.562.750 - oftalmoplegie
C10.292.562.750.375 - migréna oftalmoplegická
C10.292.562.750.500 - supranukleární obrna progresivní
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.945.249 - Alzheimerova nemoc
C10.574.945.500 - supranukleární obrna progresivní
C10.597.622 - paralýza
C10.597.622.447 - oftalmoplegie
C10.597.622.447.600 - migréna oftalmoplegická
C10.597.622.447.690 - supranukleární obrna progresivní
C11.590.472 - oftalmoplegie
C11.590.472.375 - migréna oftalmoplegická
C11.590.472.500 - supranukleární obrna progresivní
C23.888.592.636 - paralýza
C23.888.592.636.447 - oftalmoplegie
C23.888.592.636.447.600 - migréna oftalmoplegická
C23.888.592.636.447.690 - supranukleární obrna progresivní

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...

Friedreichova ataxie

Friedreichova ataxie (FA) je vzácná genetická choroba, která ovlivňuje nervový systém a způsobuje problémy s pohybem. Ataxie byla poprvé popsána v roce 1863 Nikolausem Friedreichem, profesorem medicíny v Heidelbergu v Německu. Lidé...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování