chronická progresivní externí ofthalmoplegie

Mitochondriální myopatie vyznačující se tím, že pomalu progresivní paralýzy zdvihač palpebrae, orbicularis oculi a extraokulárních svalů. Otrhané-červená vlákna a atrofie jsou k dispozici na svalové biopsii. Může dojít k familiární a sporadická forma. Nemoc nástup je obvykle v první nebo druhé dekádě života, a nemoc postupuje pomalu, dokud se obvykle všichni oční motility je ztraceno. (Z Adams et al., Základy neurologie, 6. vyd., p1422)

Kód deskriptoru: C05.651.460.700

Nemoci
C05.651 - nemoci svalů
C05.651.460.700 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C05.651.460.700.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C10.292.562.350 - Miller Fisherův syndrom
C10.292.562.675 - patologický nystagmus
C10.292.562.700 - nemoci okohybného nervu
C10.292.562.750 - oftalmoplegie
C10.292.562.750.250 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C10.292.562.750.375 - migréna oftalmoplegická
C10.292.562.775 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C10.292.562.775.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C10.292.562.887 - strabismus
C10.292.562.900 - Tolosův-Huntův syndrom
C10.597.622 - paralýza
C10.597.622.447 - oftalmoplegie
C10.597.622.447.511 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C10.597.622.447.600 - migréna oftalmoplegická
C10.668.491 - nemoci svalů
C10.668.491.500 - mitochondriální myopatie
C10.668.491.500.700 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C10.668.491.500.700.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C11.590.472 - oftalmoplegie
C11.590.472.250 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C11.590.472.375 - migréna oftalmoplegická
C11.590.641 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C11.590.641.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C11.590.810 - strabismus
C18.452.660.560 - mitochondriální myopatie
C18.452.660.560.700 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C18.452.660.560.700.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C23.888.592.636 - paralýza
C23.888.592.636.447 - oftalmoplegie
C23.888.592.636.447.511 - chronická progresivní externí ofthalmoplegie
C23.888.592.636.447.600 - migréna oftalmoplegická
C23.888.592.636.447.690 - supranukleární obrna progresivní

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (známá také jako hepatolentikulární degenerace nebo progresivní lentikulární degenerace) je vzácná dědičná porucha, která způsobuje akumulaci mědi v játrech, mozku a dalších životně důležitých...

Mukopolysacharidóza III. typu (Sanfilippův syndrom)

Mukopolysacharidóza III. typu jinak také označovaná jako Sanfilippův syndrom je geneticky podmíněné metabolické onemocnění. Řadíme je mezi střádavá lysozomální onemocnění. Trpí jím 1 dítě z cca 65‒100.000 zdravě narozených...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Svalová horečka

Svalová horečka zvaná i jako “svalovice či svalovka” je častým problémem celé řady sportovců. Přitom nezáleží na tom, zda jsou to sportovci začínající, vracející se po zranění nebo ti, kteří to s tréninkem trochu...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování