strabismus

Obecný pojem pro všechny formy šilhavosti (abnormální souhyb očních bulbů). Skryté, latentní šilhání se obecně nazývá heteroforie, manifestní šilhání heterotropie. Ezoforie (ezotropie) označuje konvergentní, sbíhavé šilhání, exoforie (exotropie) šilhání divergentní. Patognomicky se s. rozděluje na tři základní skupiny. Neparalytický (konkomitující) s. se vyskytuje nejčastěji, je typický u dětí. Paralytický s. je vždy způsoben kompletní nebo částečnou parézou příslušného okohybného nervu, která může být kongenitální nebo získaná (traumata, neuroinfekce, postvirové syndromy, cévní příčiny, systémové onemocnění aj.). Strabické syndromy zahrnují speciální, zvláštní typy s. nejč. způsobené strukturálními anomáliemi okohybných svalů. Šilhá jenjedno oko, popř. se oči střídají. Dvojitému vidění zabrání „vypnutí“ obrazu přicházejícího z odchylujícího se oka, které však může trvale slábnout (vzniká tupozrakost, amblyopie). Léčí se speciálními brýlemi (současně bývá obv. i refrakční vada), speciálními očními „cviky“ (tzv. ortoptika), někdy operativně. Léčit je nutné včas a důsledně. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C10.292.562.887

Nemoci
C10.292.562.350 - Miller Fisherův syndrom
C10.292.562.675 - patologický nystagmus
C10.292.562.700 - nemoci okohybného nervu
C10.292.562.750 - oftalmoplegie
C10.292.562.887 - strabismus
C10.292.562.887.300 - esotropie
C10.292.562.887.650 - exotropie
C10.292.562.900 - Tolosův-Huntův syndrom
C11.590.472 - oftalmoplegie
C11.590.810 - strabismus
C11.590.810.400 - esotropie
C11.590.810.440 - exotropie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...

Friedreichova ataxie

Friedreichova ataxie (FA) je vzácná genetická choroba, která ovlivňuje nervový systém a způsobuje problémy s pohybem. Ataxie byla poprvé popsána v roce 1863 Nikolausem Friedreichem, profesorem medicíny v Heidelbergu v Německu. Lidé...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování