oči - poruchy hybnosti

Poruchy, které představují zhoršení očních pohybů jako primární projev onemocnění. Tyto podmínky mohou být rozděleny do infranuclear, jaderných a supranukleární poruch. Onemocnění očních svalů nebo okohybných hlavových nervů (III, IV a VI), jsou považovány za infranuclear. Jaderné poruchy jsou způsobeny onemocněním oculomotor, trochleární, nebo abducens jader v mozkovém kmeni. Poruchy supranukleární jsou vyráběny dysfunkcí vyššího řádu senzorické a motorových systémů, které řídí pohyby očí, včetně neuronových sítí v mozkové kůře; bazálních ganglií, mozečku a mozkového kmene. Oční torticollis označuje naklonění hlavy, která je způsobena tím, oční vychýlení. Opsoklonu odkazuje na rychlé, sdružených kmitání očí v několika směrech, které se mohou vyskytnout jako parainfekční nebo paraneoplastickou stavu (např. opsoklonu-myoklonus syndrom). (Adams et al., Základy neurologie, 6. vyd., P240)

Kód deskriptoru: C10.228.758

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.440 - encefalomyelitida
C10.228.566 - meningitida
C10.228.662 - pohybové poruchy
C10.228.758 - oči - poruchy hybnosti
C10.228.806 - pneumocefalus
C10.228.854 - nemoci míchy
C10.292.150 - nemoci nervu abducens
C10.292.562 - oči - poruchy hybnosti
C10.292.562.350 - Miller Fisherův syndrom
C10.292.562.675 - patologický nystagmus
C10.292.562.700 - nemoci okohybného nervu
C10.292.562.750 - oftalmoplegie
C10.292.562.887 - strabismus
C10.292.562.900 - Tolosův-Huntův syndrom
C11.093 - astenopie
C11.187 - nemoci spojivky
C11.204 - nemoci rohovky
C11.294 - oční infekce
C11.300 - oční symptomy
C11.319 - oční nádory
C11.590 - oči - poruchy hybnosti
C11.590.472 - oftalmoplegie
C11.590.810 - strabismus
C11.675 - nemoci orbity
C11.710 - poruchy zornice
C11.768 - nemoci retiny
C11.790 - nemoci skléry
C11.941 - nemoci uvey
C11.966 - poruchy zraku

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Makulární díra

Makulární díra je červený okrouhlý otvor v sítnici postihující celou její tloušťku přímo ve střední části makuly (žluté skvrny), což je místo nejostřejšího vidění, díky kterému můžeme například dobře číst....

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování