kraniální nervy - poranění

Dysfunkce jednoho nebo více hlavových nervů v příčinné souvislosti s traumatické poranění. Penetrační a nonpenetrating Úrazy hlavy, poranění krku a trauma do oblasti obličeje jsou stavy spojené s hlavových nervů.

Kód deskriptoru: C10.292.262

Nemoci
C10.292.150 - nemoci nervu abducens
C10.292.262 - kraniální nervy - poranění
C10.292.262.687 - čichový nerv - poranění
C10.292.262.750 - nervus opticus - poranění
C10.900.300.087 - mozek - poranění
C10.900.300.131 - mozkomíšní mok - otorea
C10.900.300.153 - mozkomíšní mok - rinorea
C10.900.300.175 - kóma po poranění hlavy
C10.900.300.218 - kraniální nervy - poranění
C10.900.300.218.150 - nervus abducens - poranění
C10.900.300.218.225 - nervus accessorius - poranění
C10.900.300.218.300 - nervus facialis - poranění
C10.900.300.218.362 - nervus hypoglossus - zranění
C10.900.300.218.456 - okulomotorický nerv - poranění
C10.900.300.218.487 - čichový nerv - poranění
C10.900.300.218.550 - nervus opticus - poranění
C10.900.300.218.775 - nerv trojklaný - poranění
C10.900.300.218.831 - trochleární nerv - zranění
C10.900.300.218.887 - poranění bloudivého nervu
C10.900.300.918 - fraktury lebky
C26.260.118 - mozek - poranění
C26.260.237 - kraniální nervy - poranění
C26.260.237.568 - čichový nerv - poranění
C26.260.237.650 - nervus opticus - poranění
C26.260.275 - poranění obličeje
C26.260.836 - fraktury lebky
C26.915.300.200 - mozek - poranění
C26.915.300.250 - mozkomíšní mok - otorea
C26.915.300.300 - mozkomíšní mok - rinorea
C26.915.300.350 - kóma po poranění hlavy
C26.915.300.400 - kraniální nervy - poranění
C26.915.300.400.100 - nervus abducens - poranění
C26.915.300.400.200 - nervus accessorius - poranění
C26.915.300.400.300 - nervus facialis - poranění
C26.915.300.400.387 - nervus hypoglossus - zranění
C26.915.300.400.518 - okulomotorický nerv - poranění
C26.915.300.400.562 - čichový nerv - poranění
C26.915.300.400.650 - nervus opticus - poranění
C26.915.300.400.825 - nerv trojklaný - poranění
C26.915.300.400.868 - trochleární nerv - zranění
C26.915.300.400.912 - poranění bloudivého nervu
C26.915.300.745 - fraktury lebky

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...

Friedreichova ataxie

Friedreichova ataxie (FA) je vzácná genetická choroba, která ovlivňuje nervový systém a způsobuje problémy s pohybem. Ataxie byla poprvé popsána v roce 1863 Nikolausem Friedreichem, profesorem medicíny v Heidelbergu v Německu. Lidé...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování