nervus facialis - poranění

Traumatické poranění lícního nervu. To může mít za následek ochrnutí tváře, snížené slzení a slinění a ztráta chuti na přední jazykem. Nerv může regenerovat a reformovat svůj původní vzor inervace, nebo regenerovat nenormálně, což má za následek nepřiměřené slzení v reakci na chuťové podněty (např. "krokodýlí slzy") a dalších syndromů.

Kód deskriptoru: C10.292.262.500

Nemoci
C10.292.262.500 - nervus facialis - poranění
C10.292.262.687 - čichový nerv - poranění
C10.292.262.750 - nervus opticus - poranění
C10.292.300.250 - Bellova paréza
C10.292.300.375 - obličej - hemiatrofie
C10.292.300.500 - nervus facialis - poranění
C10.292.300.625 - neuralgie lícního nervu
C10.292.300.750 - herpes zoster ušní
C10.292.300.825 - Moebiův syndrom
C10.900.300.218.150 - nervus abducens - poranění
C10.900.300.218.225 - nervus accessorius - poranění
C10.900.300.218.300 - nervus facialis - poranění
C10.900.300.218.362 - nervus hypoglossus - zranění
C10.900.300.218.456 - okulomotorický nerv - poranění
C10.900.300.218.487 - čichový nerv - poranění
C10.900.300.218.550 - nervus opticus - poranění
C10.900.300.218.775 - nerv trojklaný - poranění
C10.900.300.218.831 - trochleární nerv - zranění
C10.900.300.218.887 - poranění bloudivého nervu
C26.260.237.325 - nervus facialis - poranění
C26.260.237.568 - čichový nerv - poranění
C26.260.237.650 - nervus opticus - poranění
C26.915.300.400.100 - nervus abducens - poranění
C26.915.300.400.200 - nervus accessorius - poranění
C26.915.300.400.300 - nervus facialis - poranění
C26.915.300.400.387 - nervus hypoglossus - zranění
C26.915.300.400.518 - okulomotorický nerv - poranění
C26.915.300.400.562 - čichový nerv - poranění
C26.915.300.400.650 - nervus opticus - poranění
C26.915.300.400.825 - nerv trojklaný - poranění
C26.915.300.400.868 - trochleární nerv - zranění
C26.915.300.400.912 - poranění bloudivého nervu

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování