herpes zoster ušní

Pásový opar oblasti ucha se striktně jednostranným výsevem v inervační oblasti třetí větve trigeminu. Mohou být postiženy i další mozkové nervy, zejm. VII. a VIII. Výsev puchýřků může být v oblasti zvukovodu, z dalších příznaků může být postižení sluchu, závrať. Léčba je symptomatická. Nutná je rehabilitace při paréze lícního nervu. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C02.256.466.423.733

Nemoci
C02.256.466 - herpetické infekce
C02.256.466.423 - herpes zoster
C02.256.466.423.466 - herpes zoster ophthalmicus
C02.256.466.423.733 - herpes zoster ušní
C02.256.466.423.970 - zoster sine herpete
C09.218 - nemoci ucha
C09.218.334 - nádory ucha
C09.218.350 - bolest ucha
C09.218.458 - poruchy sluchu
C09.218.513 - herpes zoster ušní
C09.218.636 - myringoskleróza
C09.218.705 - otitida
C09.218.736 - otomykóza
C09.218.768 - otoskleróza
C09.218.855 - Susacův syndrom
C09.218.903 - perforace bubínku
C10.292.300.250 - Bellova paréza
C10.292.300.375 - obličej - hemiatrofie
C10.292.300.625 - neuralgie lícního nervu
C10.292.300.750 - herpes zoster ušní
C10.292.300.825 - Moebiův syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování