Kearnsův-Sayreův syndrom

Progresivní vrozená mitochondriální encefalomyopatie, způsobená mutací mitochondriální DNA. Onemocnění se manifestuje nejpozději před 20. rokem života progresivní ophthalmoplegia externa a pigmentovou retinopatií. V klinickém obraze se projeví endokrinologická porucha (např. porucha růstu, diabetes mellitus, hypoparatyreóza), srdeční poruchy (blokády, kardiomegalie, selhání), poruchy sluchu, některé mozečkové syndromy a demence. Prognóza je nepříznivá. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C05.651.460.700.500

Nemoci
C05.651 - nemoci svalů
C05.651.460.700.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C10.292.562.775.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C10.668.491 - nemoci svalů
C10.668.491.500 - mitochondriální myopatie
C10.668.491.500.700.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C11.590.641.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C11.768 - nemoci retiny
C11.768.585 - retina - degenerace
C11.768.585.658 - retinální dystrofie
C11.768.585.658.500 - retinitis pigmentosa
C11.768.585.658.500.627 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C11.768.585.658.500.813 - Usherovy syndromy
C14.280 - nemoci srdce
C14.280.238 - kardiomyopatie
C14.280.238.057 - alkoholická kardiomyopatie
C14.280.238.070 - dilatační kardiomyopatie
C14.280.238.190 - Chagasova kardiomyopatie
C14.280.238.235 - diabetická kardiomyopatie
C14.280.238.406 - endomyokardiální fibróza
C14.280.238.510 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C14.280.238.625 - myokarditida
C14.280.238.812 - sarkoglykanopatie
C18.452.660.300 - Friedreichova ataxie
C18.452.660.410 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C18.452.660.520 - Leighova nemoc
C18.452.660.560 - mitochondriální myopatie
C18.452.660.560.700.500 - Kearnsův-Sayreův syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Neuropatie

Existují dvě formy neuropatie. Obecně jsou to poruchy periferních nervů, a dělíme je na mononeuropatii, při postižení jednoho periferního nervu, a polyneuropatii, kdy je postiženo vícero nervů a na aneuropatii jako celek. Neuropatie...

Strabismus

Strabismus je stav, kdy dochází k vychýlení jednoho nebo obou očí z rovnoběžné osy při pohledu. Oči nejsou schopné zaměřit stejné místo ve stejnou dobu. Strabistické jsou hlavně děti, ale může se nově objevit...

Huntingtonova choroba

Nemoc, která je známá také jako Huntington nebo zkráceně jen HD. V 19. století byla známá jako Huntingtonova chorea. Název vychází z příjmení amerického lékaře, který ji poprvé popsal (roku 1872). Jedná se o vzácné onemocnění,...

Kurděje

Onemocnění, které se v minulosti nejvíce týkalo námořníků. Nyní se toto onemocnění objevuje spíše v chudých částech země, onemocnění je ovšem v současné době vzácnější a hojně se nevyskytuje. Kurděje vznikají díky...

Lipidémie

Do seznamu diagnóz u lipidémie, která se dnes již označuje jako dyslipidémie, můžeme zahrnout tři základní termíny dle WHO klasifikace, jedná se o hyperlipidémii smíšenou, hyperlipidémii NS a jiné hyperlipidémie. Jedná se o stav,...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.