karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek

Cyklus močoviny porucha projevující se v kojeneckém věku jako letargie, zvracení, záchvaty, změny svalového tonu, abnormální pohyby očí, a zvýšením sérové ​​amoniaku. Tato porucha je způsobena snížením aktivity jaterní mitochondriální karbamoyl-fosfátu (amoniak). (Menkes, učebnice dětské neurologie, 5. vyd., PP50-1)

Kód deskriptoru: C10.228.140.163.100.937.249

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.163 - mozek - nemoci metabolické
C10.228.140.163.100.937 - cyklus močoviny - vrozené poruchy
C10.228.140.163.100.937.124 - argininsukcinátová acidurie
C10.228.140.163.100.937.249 - karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek
C10.228.140.163.100.937.374 - citrulinémie
C10.228.140.163.100.937.500 - hyperargininémie
C10.228.140.163.100.937.750 - ornithinkarbamoyltransferasa - nedostatek
C16.320.565.100.940.124 - argininsukcinátová acidurie
C16.320.565.100.940.249 - karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek
C16.320.565.100.940.374 - citrulinémie
C16.320.565.100.940.500 - hyperargininémie
C16.320.565.189.937.124 - argininsukcinátová acidurie
C16.320.565.189.937.249 - karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek
C16.320.565.189.937.374 - citrulinémie
C16.320.565.189.937.500 - hyperargininémie
C18.452.132.100.937.124 - argininsukcinátová acidurie
C18.452.132.100.937.249 - karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek
C18.452.132.100.937.374 - citrulinémie
C18.452.132.100.937.437 - hyperargininémie
C18.452.648.100.940.124 - argininsukcinátová acidurie
C18.452.648.100.940.249 - karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek
C18.452.648.100.940.374 - citrulinémie
C18.452.648.100.940.437 - hyperargininémie
C18.452.648.189.937.124 - argininsukcinátová acidurie
C18.452.648.189.937.249 - karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek
C18.452.648.189.937.374 - citrulinémie
C18.452.648.189.937.437 - hyperargininémie
C18.452.660.097 - karbamoylfosfátsynthasa I - nedostatek
C18.452.660.300 - Friedreichova ataxie
C18.452.660.410 - Kearnsův-Sayreův syndrom
C18.452.660.520 - Leighova nemoc
C18.452.660.560 - mitochondriální myopatie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Neuropatie

Existují dvě formy neuropatie. Obecně jsou to poruchy periferních nervů, a dělíme je na mononeuropatii, při postižení jednoho periferního nervu, a polyneuropatii, kdy je postiženo vícero nervů a na aneuropatii jako celek. Neuropatie...

Huntingtonova choroba

Nemoc, která je známá také jako Huntington nebo zkráceně jen HD. V 19. století byla známá jako Huntingtonova chorea. Název vychází z příjmení amerického lékaře, který ji poprvé popsal (roku 1872). Jedná se o vzácné onemocnění,...

Kurděje

Onemocnění, které se v minulosti nejvíce týkalo námořníků. Nyní se toto onemocnění objevuje spíše v chudých částech země, onemocnění je ovšem v současné době vzácnější a hojně se nevyskytuje. Kurděje vznikají díky...

Lipidémie

Do seznamu diagnóz u lipidémie, která se dnes již označuje jako dyslipidémie, můžeme zahrnout tři základní termíny dle WHO klasifikace, jedná se o hyperlipidémii smíšenou, hyperlipidémii NS a jiné hyperlipidémie. Jedná se o stav,...

Reyův syndrom

Jedná se o závažné onemocnění, vyskytující se nejčastěji u dětí (dětského věku), ale může postihnout i jedince dospělého. Tento syndrom způsobuje závažné poškození více orgánů (tzv. multiorgánové onemocnění)....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.