paraneoplastické syndromy - nervový systém

Degenerativní nebo zánětlivé stavy, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém, který rozvíjet v souvislosti se systémovým novotvaru bez přímé invaze nádoru. Mohou být spojeny s cirkulujících protilátek, které reagují s postiženým nervové tkáně. (Intern Med 1996 prosinec, 35 (12) :925-9)

Kód deskriptoru: C04.588.614.550

Nemoci
C04 - nádory
C04.588.614.300 - kraniální nervy - nádory
C04.588.614.550 - paraneoplastické syndromy - nervový systém
C04.588.614.550.450 - limbická encefalitida
C04.588.614.550.550 - transverzální myelitida
C04.588.614.550.600 - syndrom opsoklonus-myoklonus
C04.588.614.550.700 - paraneoplastická polyneuropatie
C04.730.856 - paraneoplastické syndromy - nervový systém
C04.730.856.437 - limbická encefalitida
C04.730.856.543 - transverzální myelitida
C10.574.781 - paraneoplastické syndromy - nervový systém
C10.574.781.550 - limbická encefalitida
C10.574.781.625 - transverzální myelitida
C10.574.812 - Parkinsonova nemoc
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování