paraneoplastické syndromy - nervový systém

Degenerativní nebo zánětlivé stavy, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém, který rozvíjet v souvislosti se systémovým novotvaru bez přímé invaze nádoru. Mohou být spojeny s cirkulujících protilátek, které reagují s postiženým nervové tkáně. (Intern Med 1996 prosinec, 35 (12) :925-9)

Kód deskriptoru: C04.588.614.550

Nemoci
C04 - nádory
C04.588.614.300 - kraniální nervy - nádory
C04.588.614.550 - paraneoplastické syndromy - nervový systém
C04.588.614.550.450 - limbická encefalitida
C04.588.614.550.550 - transverzální myelitida
C04.588.614.550.600 - syndrom opsoklonus-myoklonus
C04.588.614.550.700 - paraneoplastická polyneuropatie
C04.730.856 - paraneoplastické syndromy - nervový systém
C04.730.856.437 - limbická encefalitida
C04.730.856.543 - transverzální myelitida
C10.574.781 - paraneoplastické syndromy - nervový systém
C10.574.781.550 - limbická encefalitida
C10.574.781.625 - transverzální myelitida
C10.574.812 - Parkinsonova nemoc
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování