prionové nemoci

Skupina genetických, infekčních, nebo příležitostné degenerativních poruch nervového systému člověka a zvířat, spojena s abnormální priony. Tato onemocnění jsou charakterizována přeměnou normálního prionového proteinu, který má abnormální konfiguraci přes post-translační procesu. U lidí, tyto podmínky obecně mají demence; ataxie; a fatální. Patologické vlastnosti zahrnují spongiformní encefalopatii bez známek zánětu. Starší literatura občas odkazuje na tyto jako netradiční SLOW virózy. (Od Proc.Natl.Acad.Sci.USA USA 1998 10 listopadu, 95 (23) :13363-83)

Kód deskriptoru: C10.228.228.800

Nemoci
C10.228.228.090 - mozek - absces
C10.228.228.227 - subdurální empyém
C10.228.228.245 - encefalitida
C10.228.228.291 - encefalomyelitida
C10.228.228.300 - epidurální absces
C10.228.228.507 - meningitida
C10.228.228.553 - meningoencefalitida
C10.228.228.618 - myelitida
C10.228.228.709 - perimeningeální infekce
C10.228.228.800 - prionové nemoci
C10.228.228.800.230 - Jakobův-Creutzfeldtův syndrom
C10.228.228.800.392 - insomnie fatální familiární
C10.228.228.800.435 - kuru
C10.228.228.800.717 - scrapie
C10.228.228.800.858 - syndrom chronického chřadnutí
C10.574.812 - Parkinsonova nemoc
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.843.625 - kuru
C10.574.843.850 - scrapie
C10.574.945 - tauopatie
C10.574.950 - proteinopatie TDP-43

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování