syndrom chronického chřadnutí

Přenosné spongiformní encefalopatie (prionové onemocnění) jelenů a losů charakterizován chronickou hubnutí vedoucí k smrti. Předpokládá se, že šíří přímým kontaktem mezi zvířaty nebo prostřednictvím kontaminace životního prostředí s prionového proteinu (priony).

Kód deskriptoru: C10.228.228.800.858

Nemoci
C10.228.228.800 - prionové nemoci
C10.228.228.800.230 - Jakobův-Creutzfeldtův syndrom
C10.228.228.800.392 - insomnie fatální familiární
C10.228.228.800.435 - kuru
C10.228.228.800.717 - scrapie
C10.228.228.800.858 - syndrom chronického chřadnutí
C10.574.843 - prionové nemoci
C10.574.843.625 - kuru
C10.574.843.850 - scrapie
C10.574.843.925 - syndrom chronického chřadnutí
C22.085 - anaplasmóza
C22.131 - nemoci ptáků
C22.152 - bornaská nemoc
C22.180 - nemoci koček
C22.196 - nemoci skotu
C22.268 - nemoci psů
C22.313 - enterotoxémie
C22.362 - nemoci ryb
C22.394 - pododermatitida
C22.405 - nemoci koz
C22.488 - nemoci koní
C22.742 - pseudovzteklina
C22.761 - pythióza
C22.780 - mor dobytčí
C22.836 - nemoci ovcí
C22.880 - steatitida
C22.905 - nemoci prasat
C22.955 - syndrom chronického chřadnutí
C22.969 - zoonózy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování