pythióza

Granulomatózní onemocnění způsobené vodní organismus Pythium insidiosum a vyskytující se především u koní, skotu, psů, koček, ryby, a jen zřídka u lidí. Je zařazen do tří forem: oční, kožní, a arteriální.

Kód deskriptoru: C03.908.650

Nemoci
C03.908 - zoonózy
C03.908.650 - pythióza
C22.085 - anaplasmóza
C22.131 - nemoci ptáků
C22.152 - bornaská nemoc
C22.180 - nemoci koček
C22.196 - nemoci skotu
C22.268 - nemoci psů
C22.313 - enterotoxémie
C22.362 - nemoci ryb
C22.394 - pododermatitida
C22.405 - nemoci koz
C22.488 - nemoci koní
C22.742 - pseudovzteklina
C22.761 - pythióza
C22.780 - mor dobytčí
C22.836 - nemoci ovcí
C22.880 - steatitida
C22.905 - nemoci prasat
C22.969 - zoonózy

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování