potrat veterinární

Předčasné vypuzení plodu u zvířat.

Kód deskriptoru: C13.703.039.422

Nemoci
C13.703.039 - potrat spontánní
C13.703.039.089 - habituální potrat
C13.703.039.093 - potrat neúplný
C13.703.039.173 - potrat zamlklý
C13.703.039.256 - potrat septický
C13.703.039.339 - hrozící potrat
C13.703.039.422 - potrat veterinární
C13.703.039.711 - ztráta embrya
C22.021 - potrat veterinární
C22.021.322 - brucelóza skotu
C22.085 - anaplasmóza
C22.131 - nemoci ptáků
C22.152 - bornaská nemoc
C22.180 - nemoci koček
C22.196 - nemoci skotu
C22.268 - nemoci psů
C22.313 - enterotoxémie
C22.362 - nemoci ryb
C22.394 - pododermatitida
C22.405 - nemoci koz
C22.488 - nemoci koní
C22.742 - pseudovzteklina
C22.761 - pythióza
C22.780 - mor dobytčí
C22.836 - nemoci ovcí
C22.880 - steatitida
C22.905 - nemoci prasat
C22.969 - zoonózy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Brucelóza

Brucelóza je vysoce nakažlivé onemocnění člověka a zvířat vyskytující se po celém, světě. U nás bylo onemocnění domácích zvířat vymýceno v 60. letech 20. století. Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1887 Sirem Davidem...

Potrat

Potratem je rozuměno předčasné ukončeno těhotenství, při němž embryo nebo plod umírá. Přesná definice v rámci českých zákonů zní: vypuzený plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování