Erysipelothrix - infekce

Infekce bakteriemi rodu Erysipelothrix.

Kód deskriptoru: C01.252.410.334

Nemoci
C01.252.410.040 - Actinomycetales - infekce
C01.252.410.090 - Bacillaceae - infekce
C01.252.410.110 - Bifidobacteriales - infekce
C01.252.410.222 - klostridiové infekce
C01.252.410.334 - Erysipelothrix - infekce
C01.252.410.334.329 - erysipeloid
C01.252.410.334.776 - erysipel prasat
C01.252.410.514 - Listeria - infekce
C01.252.410.868 - stafylokoky - infekce
C01.252.410.890 - streptokoky - infekce
C22.085 - anaplasmóza
C22.131 - nemoci ptáků
C22.152 - bornaská nemoc
C22.180 - nemoci koček
C22.196 - nemoci skotu
C22.268 - nemoci psů
C22.313 - enterotoxémie
C22.331 - Erysipelothrix - infekce
C22.331.693 - erysipel prasat
C22.362 - nemoci ryb
C22.394 - pododermatitida
C22.405 - nemoci koz
C22.488 - nemoci koní
C22.742 - pseudovzteklina
C22.761 - pythióza
C22.780 - mor dobytčí
C22.836 - nemoci ovcí
C22.880 - steatitida
C22.905 - nemoci prasat
C22.969 - zoonózy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Červenka

Infekční bakteriální onemocnění, které se přenáší nejčastěji z infikovaného prasečího masa. Jedná se o bakterii, která vytváří na kůži začervenání, od toho je odvozen i název nemocni.  Nejedná se o závažné...

Listerióza

Listerióza je bakteriální onemocnění, které nejčastěji postihuje těhotné ženy, novorozence a seniory. Proto je potřeba v těhotenství dbát na správnou životosprávu a vyvarovat se určitým druhům jídla, které si v tomto článku...

Mykoplazmová infekce

Mykoplazmata způsobují infekce dle toho, o jaký druh se jedná. U člověka se vyskytují na sliznicích dýchacích a urogenitálních. Mykoplazmata jsou tzv. atypické bakterie. Od běžných bakterií se liší hlavně tím, že nemají...

Encefalitida

Encefalitida je zánět mozku vzniklý hlavně jako následek virové infekce. Může však být způsoben i jinými patogeny – bakteriemi, parazity atd. Je časté, že zánět mozku není izolovaný pouze na mozkovou tkáň, ale jsou postiženy...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování