keratokonjunktivitida infekční

Infekční onemocnění skotu, ovcí, koz a, charakterizované blefarospazmem, slzení, zánět spojivek, a různým stupněm zakalení rohovky a vředy. U skotu původcem je Moraxella (Moraxella) BOVIS, ovcí, Mycoplasma, Rickettsia, CHLAMYDIA nebo Acholeplasma, u koz, Rickettsia.

Kód deskriptoru: C01.252.354.450

Nemoci
C01.252.354.400 - hordeolum
C01.252.354.450 - keratokonjunktivitida infekční
C01.252.354.800 - tuberkulóza oční
C01.252.354.900 - uveitida supurativní
C01.539 - infekce
C01.539.375 - oční infekce
C01.539.375.354.220 - konjunktivitida bakteriální
C01.539.375.354.400 - hordeolum
C01.539.375.354.450 - keratokonjunktivitida infekční
C01.539.375.354.800 - tuberkulóza oční
C01.539.375.354.900 - uveitida supurativní
C11.187 - nemoci spojivky
C11.187.183 - konjunktivitida
C11.187.183.394 - keratokonjunktivitida
C11.187.183.394.520 - keratokonjunktivitida infekční
C11.187.183.394.550 - keratokonjunktivitida suchá
C11.204 - nemoci rohovky
C11.204.564 - keratitida
C11.204.564.585 - keratokonjunktivitida
C11.204.564.585.500 - keratokonjunktivitida infekční
C11.204.564.585.630 - keratokonjunktivitida suchá
C11.294 - oční infekce
C11.294.354.400 - hordeolum
C11.294.354.450 - keratokonjunktivitida infekční
C11.294.354.800 - tuberkulóza oční
C11.294.354.900 - uveitida supurativní
C22.085 - anaplasmóza
C22.131 - nemoci ptáků
C22.152 - bornaská nemoc
C22.180 - nemoci koček
C22.196 - nemoci skotu
C22.268 - nemoci psů
C22.313 - enterotoxémie
C22.362 - nemoci ryb
C22.394 - pododermatitida
C22.405 - nemoci koz
C22.488 - nemoci koní
C22.500 - keratokonjunktivitida infekční
C22.742 - pseudovzteklina
C22.761 - pythióza
C22.780 - mor dobytčí
C22.836 - nemoci ovcí
C22.880 - steatitida
C22.905 - nemoci prasat
C22.969 - zoonózy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Pottova nemoc

Pottova nemoc (lat. morbus Potti) je chronická epidurální tuberkulózní infekce spojená se zánětem obratlů (tzv. spondylitida obratlových těl). Tato nejčastější forma kostní tuberkulózy postihuje výhradně páteř a to obvykle...

Mykoplazmová infekce

Mykoplazmata způsobují infekce dle toho, o jaký druh se jedná. U člověka se vyskytují na sliznicích dýchacích a urogenitálních. Mykoplazmata jsou tzv. atypické bakterie. Od běžných bakterií se liší hlavně tím, že nemají...

Zánět spojivek

Zánětem spojivek – konjunktivitidou se rozumí zánět tenké prokrvené sliznice/tkáně, která kryje vnější povrch oka a vnitřní stranu víček. Za zánětem spojivek stojí mnoho vyvolávacích stimulů. Můžeme je dělit na infekční...

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování