oční infekce bakteriální

Infekce na vnitřní nebo vnější oka způsobené mikroorganismy, které patří do několika rodin bakterií. Některé ty více obyčejné rody nalezených jsou Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus, a Chlamydia.

Kód deskriptoru: C01.252.354

Nemoci
C01.252.100 - bakteriémie
C01.252.354 - oční infekce bakteriální
C01.252.354.400 - hordeolum
C01.252.354.800 - tuberkulóza oční
C01.252.354.900 - uveitida supurativní
C01.252.377 - Fournierova gangréna
C01.539 - infekce
C01.539.375 - oční infekce
C01.539.375.177 - rohovka - vřed
C01.539.375.265 - endoftalmitida
C01.539.375.354 - oční infekce bakteriální
C01.539.375.354.220 - konjunktivitida bakteriální
C01.539.375.354.400 - hordeolum
C01.539.375.354.450 - keratokonjunktivitida infekční
C01.539.375.354.800 - tuberkulóza oční
C01.539.375.354.900 - uveitida supurativní
C01.539.375.450 - oční infekce mykotické
C11.294 - oční infekce
C11.294.177 - rohovka - vřed
C11.294.265 - endoftalmitida
C11.294.354 - oční infekce bakteriální
C11.294.354.400 - hordeolum
C11.294.354.800 - tuberkulóza oční
C11.294.354.900 - uveitida supurativní

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Pottova nemoc

Pottova nemoc (lat. morbus Potti) je chronická epidurální tuberkulózní infekce spojená se zánětem obratlů (tzv. spondylitida obratlových těl). Tato nejčastější forma kostní tuberkulózy postihuje výhradně páteř a to obvykle...

Mykoplazmová infekce

Mykoplazmata způsobují infekce dle toho, o jaký druh se jedná. U člověka se vyskytují na sliznicích dýchacích a urogenitálních. Mykoplazmata jsou tzv. atypické bakterie. Od běžných bakterií se liší hlavně tím, že nemají...

Zánět spojivek

Zánětem spojivek – konjunktivitidou se rozumí zánět tenké prokrvené sliznice/tkáně, která kryje vnější povrch oka a vnitřní stranu víček. Za zánětem spojivek stojí mnoho vyvolávacích stimulů. Můžeme je dělit na infekční...

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...

Zápal plic

Zápal plic (pneumonie) je infekční onemocnění postihující tkáň plic, doprovázené přítomností tekutin v plicních sklípků - alveolů (tam probíhá výměna vzduchu mezi ovzduším a krví a za normálních okolností jsou naplněné...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování