centrální nervový systém - nemoci virové

Virové infekce mozku, míchy, mozkových plen nebo v prostoru mezi mozkovými plenami.

Kód deskriptoru: C02.182

Nemoci
C02.182 - centrální nervový systém - nemoci virové
C02.182.500 - encefalitida
C02.182.550 - meningitida virová
C02.182.600 - myelitida
C02.182.700 - poliomyelitida
C02.182.710 - pseudovzteklina
C02.219 - koinfekce
C02.937 - virémie
C02.968 - zoonózy
C10.228.228.090 - mozek - absces
C10.228.228.210 - centrální nervový systém - nemoci virové
C10.228.228.210.150 - encefalitida
C10.228.228.210.500 - meningitida virová
C10.228.228.210.575 - myelitida
C10.228.228.210.650 - poliomyelitida
C10.228.228.210.710 - pseudovzteklina
C10.228.228.227 - subdurální empyém
C10.228.228.245 - encefalitida
C10.228.228.291 - encefalomyelitida
C10.228.228.300 - epidurální absces
C10.228.228.507 - meningitida
C10.228.228.553 - meningoencefalitida
C10.228.228.618 - myelitida
C10.228.228.709 - perimeningeální infekce
C10.228.228.800 - prionové nemoci

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Venerický lymfogranulom

Venerický lymfogranulom (lymfogranuloma venereum) je sexuálně přenosná nemoc vředového charakteru, jejímž původcem je bakterie Chlamydia trachomatis. K nákaze vede průnik této bakterie porušenou sliznicí při pohlavního styku. Nemoc...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování