encefalitida

Zánět mozku v důsledku infekce, autoimunitní procesy, toxinů a dalších podmínek. Virové infekce (viz encefalitidě, virové) jsou relativně častou příčinou tohoto stavu.

Kód deskriptoru: C02.182.500

Nemoci
C02.182.500 - encefalitida
C02.182.500.300 - encefalitida virová
C02.182.550 - meningitida virová
C02.182.600 - myelitida
C02.182.700 - poliomyelitida
C02.182.710 - pseudovzteklina
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.042 - akinetický mutismus
C10.228.140.055 - amblyopie
C10.228.140.068 - centrální poruchy sluchu
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.116 - mozek - absces
C10.228.140.151 - mozková smrt
C10.228.140.163 - mozek - nemoci metabolické
C10.228.140.187 - edém mozku
C10.228.140.199 - mozek - poranění
C10.228.140.211 - nádory mozku
C10.228.140.252 - nemoci mozečku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.380 - demence
C10.228.140.430 - encefalitida
C10.228.140.430.249 - cerebrální ventrikulitida
C10.228.140.430.500 - encefalomyelitida
C10.228.140.430.525 - limbická encefalitida
C10.228.140.430.550 - meningoencefalitida
C10.228.140.461 - encefalomalacie
C10.228.140.490 - epilepsie
C10.228.140.546 - syndromy bolesti hlavy
C10.228.140.602 - hydrocefalus
C10.228.140.617 - nemoci hypotalamu
C10.228.140.624 - mozek - hypoxie
C10.228.140.631 - intrakraniální hypertenze
C10.228.140.638 - intrakraniální hypotenze
C10.228.140.646 - Klüverův-Bucyho syndrom
C10.228.140.695 - leukoencefalopatie
C10.228.140.744 - neuroaxonální dystrofie
C10.228.140.870 - subdurální efúze
C10.228.140.915 - nemoci thalamu
C10.228.228.090 - mozek - absces
C10.228.228.210.150 - encefalitida
C10.228.228.210.150.300 - encefalitida virová
C10.228.228.210.500 - meningitida virová
C10.228.228.210.575 - myelitida
C10.228.228.210.650 - poliomyelitida
C10.228.228.210.710 - pseudovzteklina
C10.228.228.227 - subdurální empyém
C10.228.228.245 - encefalitida
C10.228.228.245.169 - cerebrální ventrikulitida
C10.228.228.245.340 - encefalitida virová
C10.228.228.245.550 - meningoencefalitida
C10.228.228.245.700 - limbická encefalitida
C10.228.228.291 - encefalomyelitida
C10.228.228.300 - epidurální absces
C10.228.228.507 - meningitida
C10.228.228.553 - meningoencefalitida
C10.228.228.618 - myelitida
C10.228.228.709 - perimeningeální infekce
C10.228.228.800 - prionové nemoci

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování