limbická encefalitida

Paraneoplastic syndrom označen degenerací neuronů v limbického systému. Klinické příznaky zahrnují halucinace, ztrátu epizodická paměť, ztráta čichu, ztráta chuti, epilepsie temporálního laloku, demence, a afektivní poruchy (deprese). Cirkulující anti-neuronové protilátky (např. anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri a anti-MA2) a malobuněčného plicního karcinomu nebo karcinomu varlat jsou často spojené s tímto syndromem.

Kód deskriptoru: C04.588.614.550.450

Nemoci
C04 - nádory
C04.588.614.550.450 - limbická encefalitida
C04.588.614.550.550 - transverzální myelitida
C04.588.614.550.600 - syndrom opsoklonus-myoklonus
C04.588.614.550.700 - paraneoplastická polyneuropatie
C04.730.856.437 - limbická encefalitida
C04.730.856.543 - transverzální myelitida
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.430 - encefalitida
C10.228.140.430.249 - cerebrální ventrikulitida
C10.228.140.430.500 - encefalomyelitida
C10.228.140.430.525 - limbická encefalitida
C10.228.140.430.550 - meningoencefalitida
C10.228.228.245 - encefalitida
C10.228.228.245.169 - cerebrální ventrikulitida
C10.228.228.245.340 - encefalitida virová
C10.228.228.245.550 - meningoencefalitida
C10.228.228.245.700 - limbická encefalitida
C10.574.781.550 - limbická encefalitida
C10.574.781.625 - transverzální myelitida

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování