amblyopie

Tupozrakost. Při tupozrakosti je zraková ostrost snížená, aniž se na příslušném oku nalezne zřetelný organický nález (poškození). Jde v podstatě o funkční poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. K tomu docházínapř. při šilhání - strabismu. A. vzniká často již v raném dětství, kdy se však zároveň dá nejlépe léčit a odstranit její příčina. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C10.228.140.055

Nemoci
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.042 - akinetický mutismus
C10.228.140.055 - amblyopie
C10.228.140.068 - centrální poruchy sluchu
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.116 - mozek - absces
C10.228.140.151 - mozková smrt
C10.228.140.163 - mozek - nemoci metabolické
C10.228.140.187 - edém mozku
C10.228.140.199 - mozek - poranění
C10.228.140.211 - nádory mozku
C10.228.140.252 - nemoci mozečku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.380 - demence
C10.228.140.430 - encefalitida
C10.228.140.461 - encefalomalacie
C10.228.140.490 - epilepsie
C10.228.140.546 - syndromy bolesti hlavy
C10.228.140.602 - hydrocefalus
C10.228.140.617 - nemoci hypotalamu
C10.228.140.624 - mozek - hypoxie
C10.228.140.631 - intrakraniální hypertenze
C10.228.140.638 - intrakraniální hypotenze
C10.228.140.646 - Klüverův-Bucyho syndrom
C10.228.140.695 - leukoencefalopatie
C10.228.140.744 - neuroaxonální dystrofie
C10.228.140.870 - subdurální efúze
C10.228.140.915 - nemoci thalamu
C10.597.751 - poruchy senzitivity
C10.597.751.941 - poruchy zraku
C10.597.751.941.036 - syndrom Alenky vříši divů
C10.597.751.941.073 - amblyopie
C10.597.751.941.162 - slepota
C10.597.751.941.256 - poruchy barevného vidění
C10.597.751.941.339 - diplopie
C10.597.751.941.512 - hemianopsie
C10.597.751.941.661 - fotofobie
C10.597.751.941.811 - skotom
C10.597.751.941.905 - vidění snížené
C11.966 - poruchy zraku
C11.966.073 - amblyopie
C11.966.075 - slepota
C11.966.339 - diplopie
C11.966.671 - noční slepota
C11.966.741 - fotofobie
C11.966.811 - skotom
C11.966.858 - Susacův syndrom
C11.966.905 - vidění snížené
C23.888.592.763 - poruchy senzitivity
C23.888.592.763.941 - poruchy zraku
C23.888.592.763.941.036 - syndrom Alenky vříši divů
C23.888.592.763.941.073 - amblyopie
C23.888.592.763.941.162 - slepota
C23.888.592.763.941.256 - poruchy barevného vidění
C23.888.592.763.941.339 - diplopie
C23.888.592.763.941.512 - hemianopsie
C23.888.592.763.941.661 - fotofobie
C23.888.592.763.941.811 - skotom
C23.888.592.763.941.848 - vidění snížené

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování