nádory mozku

Nádory intrakraniální složek centrálního nervového systému, včetně mozkových hemisfér, bazálních ganglií, thalamu, hypothalamu, mozkového kmene a mozečku. Mozkové nádory se dělí na primární (pocházející z mozkové tkáně) a sekundární (tj. metastatických forem). Primární nádory se dále dělí na benigní a maligní formy. Obecně platí, že nádory mozku mohou být klasifikovány podle věku nástupu, histologického typu, nebo prezentaci umístění v mozku.

Kód deskriptoru: C04.588.614.250.195

Nemoci
C04 - nádory
C04.588.614.250.195 - nádory mozku
C04.588.614.250.195.205 - mozkové komory - nádory
C04.588.614.250.195.411 - infratentoriální nádory
C04.588.614.250.195.648 - neurocytom
C04.588.614.250.195.766 - pinealom
C04.588.614.250.195.885 - supratentoriální nádory
C04.588.614.250.580 - meningy - nádory
C04.588.614.250.803 - nádory míchy
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.042 - akinetický mutismus
C10.228.140.055 - amblyopie
C10.228.140.068 - centrální poruchy sluchu
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.116 - mozek - absces
C10.228.140.151 - mozková smrt
C10.228.140.163 - mozek - nemoci metabolické
C10.228.140.187 - edém mozku
C10.228.140.199 - mozek - poranění
C10.228.140.211 - nádory mozku
C10.228.140.211.280 - mozkové komory - nádory
C10.228.140.211.500 - infratentoriální nádory
C10.228.140.211.692 - neurocytom
C10.228.140.211.788 - pinealom
C10.228.140.211.885 - supratentoriální nádory
C10.228.140.252 - nemoci mozečku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.380 - demence
C10.228.140.430 - encefalitida
C10.228.140.461 - encefalomalacie
C10.228.140.490 - epilepsie
C10.228.140.546 - syndromy bolesti hlavy
C10.228.140.602 - hydrocefalus
C10.228.140.617 - nemoci hypotalamu
C10.228.140.624 - mozek - hypoxie
C10.228.140.631 - intrakraniální hypertenze
C10.228.140.638 - intrakraniální hypotenze
C10.228.140.646 - Klüverův-Bucyho syndrom
C10.228.140.695 - leukoencefalopatie
C10.228.140.744 - neuroaxonální dystrofie
C10.228.140.870 - subdurální efúze
C10.228.140.915 - nemoci thalamu
C10.551.240.250 - nádory mozku
C10.551.240.250.200 - mozkové komory - nádory
C10.551.240.250.400 - infratentoriální nádory
C10.551.240.250.550 - neurocytom
C10.551.240.250.625 - pinealom
C10.551.240.250.700 - supratentoriální nádory
C10.551.240.500 - meningy - nádory
C10.551.240.750 - nádory míchy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování