nádory mozku

Nádory intrakraniální složek centrálního nervového systému, včetně mozkových hemisfér, bazálních ganglií, thalamu, hypothalamu, mozkového kmene a mozečku. Mozkové nádory se dělí na primární (pocházející z mozkové tkáně) a sekundární (tj. metastatických forem). Primární nádory se dále dělí na benigní a maligní formy. Obecně platí, že nádory mozku mohou být klasifikovány podle věku nástupu, histologického typu, nebo prezentaci umístění v mozku.

Kód deskriptoru: C04.588.614.250.195

Nemoci
C04 - nádory
C04.588.614.250.195 - nádory mozku
C04.588.614.250.195.205 - mozkové komory - nádory
C04.588.614.250.195.411 - infratentoriální nádory
C04.588.614.250.195.648 - neurocytom
C04.588.614.250.195.766 - pinealom
C04.588.614.250.195.885 - supratentoriální nádory
C04.588.614.250.580 - meningy - nádory
C04.588.614.250.803 - nádory míchy
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.042 - akinetický mutismus
C10.228.140.055 - amblyopie
C10.228.140.068 - centrální poruchy sluchu
C10.228.140.079 - nemoci bazálních ganglií
C10.228.140.116 - mozek - absces
C10.228.140.151 - mozková smrt
C10.228.140.163 - mozek - nemoci metabolické
C10.228.140.187 - edém mozku
C10.228.140.199 - mozek - poranění
C10.228.140.211 - nádory mozku
C10.228.140.211.280 - mozkové komory - nádory
C10.228.140.211.500 - infratentoriální nádory
C10.228.140.211.692 - neurocytom
C10.228.140.211.788 - pinealom
C10.228.140.211.885 - supratentoriální nádory
C10.228.140.252 - nemoci mozečku
C10.228.140.300 - cerebrovaskulární poruchy
C10.228.140.380 - demence
C10.228.140.430 - encefalitida
C10.228.140.461 - encefalomalacie
C10.228.140.490 - epilepsie
C10.228.140.546 - syndromy bolesti hlavy
C10.228.140.602 - hydrocefalus
C10.228.140.617 - nemoci hypotalamu
C10.228.140.624 - mozek - hypoxie
C10.228.140.631 - intrakraniální hypertenze
C10.228.140.638 - intrakraniální hypotenze
C10.228.140.646 - Klüverův-Bucyho syndrom
C10.228.140.695 - leukoencefalopatie
C10.228.140.744 - neuroaxonální dystrofie
C10.228.140.870 - subdurální efúze
C10.228.140.915 - nemoci thalamu
C10.551.240.250 - nádory mozku
C10.551.240.250.200 - mozkové komory - nádory
C10.551.240.250.400 - infratentoriální nádory
C10.551.240.250.550 - neurocytom
C10.551.240.250.625 - pinealom
C10.551.240.250.700 - supratentoriální nádory
C10.551.240.500 - meningy - nádory
C10.551.240.750 - nádory míchy

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Vestibulární schwannom

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Rakovina konečníku

Rakovina konečníku neboli tzv. kolorektální karcinom je maligní onkologické onemocnění vznikající v oblasti konce tlustého střeva a konečníku. Rakovina konečníku je jednou z velmi závažných civilizačních chorob.Toto onemocnění...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování