leukoencefalopatie progresivní multifokální

Oportunní virové infekce centrálního nervového systému spojeného s podmínkami, které poškozují buněčnou imunitu (např. syndrom získaného selhání imunity a další imunologické syndromy; hematologické novotvary; imunosuprese a kolagenní poruchy). Kterýžto organismus je JC Polyomavirus (JC virus), která postihuje především oligodendrocyty, což vede v mnoha oblastech demyelinizace. Klinické projevy zahrnují demence; ataxie; poruchy zraku; a jiné ohniskové neurologické deficity, obvykle postupuje do vegetativního stavu do 6 měsíců. (Od Joynt, Clinical Neurology, 1996, Ch26, pp36-7)

Kód deskriptoru: C02.182.500.300.500

Nemoci
C02.182.500 - encefalitida
C02.182.500.300 - encefalitida virová
C02.182.500.300.300 - encefalitida arbovirová
C02.182.500.300.350 - encefalitida - herpes simplex
C02.182.500.300.400 - encefalitida - varicella zoster
C02.182.500.300.450 - encefalomyelitida koňská
C02.182.500.300.500 - leukoencefalopatie progresivní multifokální
C02.256.721.500 - leukoencefalopatie progresivní multifokální
C02.290.575 - leukoencefalopatie progresivní multifokální
C02.839.040 - AIDS
C02.839.400 - AIDS kočičí
C02.839.550 - leukoencefalopatie progresivní multifokální
C02.839.850 - AIDS opičí
C02.839.900 - visna
C10.228.140 - nemoci mozku
C10.228.140.695 - leukoencefalopatie
C10.228.140.695.500 - vaskulární demence
C10.228.140.695.750 - leukoencefalopatie progresivní multifokální
C10.228.140.695.875 - syndrom zadní leukoencefalopatie
C10.228.228.210.150 - encefalitida
C10.228.228.210.150.300 - encefalitida virová
C10.228.228.210.150.300.300 - encefalitida arbovirová
C10.228.228.210.150.300.350 - encefalitida - herpes simplex
C10.228.228.210.150.300.400 - encefalitida - varicella zoster
C10.228.228.210.150.300.450 - encefalomyelitida koňská
C10.228.228.210.150.300.500 - leukoencefalopatie progresivní multifokální
C10.228.228.210.150.300.600 - subakutní sklerozující panencefalitida
C10.228.228.245 - encefalitida
C10.228.228.245.340 - encefalitida virová
C10.228.228.245.340.310 - encefalitida arbovirová
C10.228.228.245.340.332 - encefalitida - herpes simplex
C10.228.228.245.340.355 - encefalitida - varicella zoster
C10.228.228.245.340.450 - encefalomyelitida koňská
C10.228.228.245.340.575 - leukoencefalopatie progresivní multifokální
C10.314.450 - leukoencefalopatie progresivní multifokální

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování