AIDS kočičí

Získané defekt buněčné imunity, která se vyskytuje u koček infikovaných kočičí imunodeficience (FIV), a v některých koček infikovaných virem kočičí leukémie (FeLV).

Kód deskriptoru: C02.782.815.616.350

Nemoci
C02.782.815.616 - lentivirové infekce
C02.782.815.616.300 - infekční anémie koní
C02.782.815.616.350 - AIDS kočičí
C02.782.815.616.400 - HIV infekce
C02.782.815.616.850 - AIDS opičí
C02.782.815.616.900 - visna
C02.839.040 - AIDS
C02.839.400 - AIDS kočičí
C02.839.850 - AIDS opičí
C02.839.900 - visna
C22.180 - nemoci koček
C22.180.350 - AIDS kočičí
C22.180.460 - panleukopenie koček
C22.180.500 - leukémie koček

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Encefalitida

Encefalitida je zánět mozku vzniklý hlavně jako následek virové infekce. Může však být způsoben i jinými patogeny – bakteriemi, parazity atd. Je časté, že zánět mozku není izolovaný pouze na mozkovou tkáň, ale jsou postiženy...

Aids

Aids neboli syndrom získané imunitní nedostatečnosti je infekční choroba lidí virového původu. Aids je charakteristický postupným oslabováním imunitního systému, jehož funkčnost nakonec poklesne natolik, že jsou mu nebezpečné...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování