polyradikuloneuropatie

Nemoci charakterizované poranění nebo dysfunkce zahrnuje více periferních nervů a nervových kořenů. Tento proces může ovlivnit především myelin nebo nervových axonů. Dva z nejčastějších forem demyelinizačních jsou akutní polyradikulopatie (syndrom Guillain-Barré) a polyradikuloneuropatie, chronická zánětlivá demyelinizační. Polyradiculoneuritis se odkazuje na zánět více periferních nervů a míšních nervových kořenů.

Kód deskriptoru: C10.114.750

Nemoci
C10.114.656 - myasthenia gravis
C10.114.750 - polyradikuloneuropatie
C10.314.750 - polyradikuloneuropatie
C10.668.829.800 - polyneuropatie
C10.668.829.800.050 - alkoholická neuropatie
C10.668.829.800.662 - paraneoplastická polyneuropatie
C10.668.829.800.700 - syndrom POEMS
C10.668.829.800.750 - polyradikuloneuropatie
C10.668.829.800.750.300 - Guillainův-Barrého syndrom
C10.668.829.800.750.700 - polyradikulopatie
C10.668.829.800.875 - tangierská nemoc
C20.111.258.500 - myasthenia gravis
C20.111.258.750 - polyradikuloneuropatie
C20.111.258.750.400 - Guillainův-Barrého syndrom

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování