autoimunitní nemoci nervového systému

Poruchy způsobené buněčné nebo humorální imunitní reakce zaměřena především na systémové autoantigenům nervózní. Imunitní odpověď může být zaměřena na specifické složky tkání (např., myelin) a může být omezena na centrální nervový systém (např. roztroušená skleróza) nebo periferního nervového systému (např., syndrom Guillain-Barré).

Kód deskriptoru: C10.114

Nemoci
C10.114 - autoimunitní nemoci nervového systému
C10.114.656 - myasthenia gravis
C10.886 - poruchy spánku
C20.111.163 - Addisonova nemoc
C20.111.258 - autoimunitní nemoci nervového systému
C20.111.258.500 - myasthenia gravis
C20.111.258.750 - polyradikuloneuropatie
C20.111.555 - Gravesova nemoc
C20.111.709 - oftalmie sympatická
C20.111.730 - pemfigoid bulózní
C20.111.736 - pemfigus

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes nebo i systémový lupus erythematodes (lupus erythematosus disseminatus), zkráceně SLE je závažné autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém těla napadá své vlastní buňky a orgány, jako je kůže, srdce,...

Pemfigus

Pemfigus je autoimunitní (porucha, při níž je imunitní systém zaměřena proti vlastním buňkám) potenciálně život ohrožující onemocnění, které způsobuje puchýře a eroze na kůži a sliznicích (nejčastěji v dutině ústní)....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování