neurotoxické syndromy

Neurologické poruchy v důsledku expozice toxickým látkám prostřednictvím požití, injekce, lokální aplikaci, nebo jiným způsobem. To zahrnuje podmínky způsobené biologických, chemických a farmaceutických látek.

Kód deskriptoru: C10.720

Nemoci
C10.720 - neurotoxické syndromy
C10.720.075 - poléková akatizie
C10.720.150 - botulismus
C10.720.312 - dyskinéze léková
C10.720.606 - MPTP - otrava
C10.886 - poruchy spánku
C25.723 - otrava
C25.723.068 - argyrie
C25.723.097 - arsen - otrava
C25.723.127 - kousnutí a bodnutí
C25.723.165 - kadmium - otrava
C25.723.327 - ergotismus
C25.723.380 - fluoridy - otrava
C25.723.455 - plyn - otrava
C25.723.589 - olovo - otrava
C25.723.618 - otrava manganem
C25.723.647 - rtuť - otrava
C25.723.680 - mykotoxikóza
C25.723.705 - neurotoxické syndromy
C25.723.705.100 - poléková akatizie
C25.723.705.200 - dyskinéze léková
C25.723.705.400 - MPTP - otrava
C25.723.717 - otrava organofosfáty
C25.723.756 - rostliny - otrava
C25.723.809 - psychózy toxické
C25.723.932 - intoxikace vodou

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování