nervový systém - malformace

Strukturální abnormality centrálního nebo periferního nervového systému, které jsou především následkem chybné embryogeneze.

Kód deskriptoru: C10.500

Nemoci
C10.500 - nervový systém - malformace
C10.500.450 - hydranencefalie
C10.886 - poruchy spánku
C16.131 - vrozené vady
C16.131.162 - Aicardiho syndrom
C16.131.384 - oči - abnormality
C16.131.666 - nervový systém - malformace
C16.131.666.034 - absence corpus callosum
C16.131.666.205 - Dandyův-Walkerův syndrom
C16.131.666.410 - holoprosencefalie
C16.131.666.450 - hydranencefalie
C16.131.666.507 - malformace mozkové kůry
C16.131.666.680 - defekty neurální trubice
C16.131.666.845 - septo-optická dysplazie
C16.131.810 - situs inversus
C16.131.831 - kůže - abnormality

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...

Kleidokraniální dysplazie

Kleidokraniální dysplazie je stav, který primárně ovlivňuje vývoj kostí a zubů. Jedinci s kleidokraniální dysplazií mají obvykle nedostatečně vyvinuté nebo chybějící klíční kosti a výsledkem je, že jejich ramena jsou úzká...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování