Aicardiho syndrom

Soubor příznaků dědičného onemocnění, pravděpodobně s vazbou na X chromozom. Vyskytuje se výhradně u děvčat, chlapci umírají v průběhu fetálního vývoje. Do souboru patří ageneze corpus callosum, poruchy vývoje obratlů (hemivertebra), abnormality retiny, ale i jiných orgánů. V popředí je epilepsie, manifestující se po 1. měsíci života, nereagující na antikonvulziva, a těžká psychomotorická retardace. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C10.500.034.687

Nemoci
C10.500.034.500 - syndrom corpus callosum
C10.500.034.687 - Aicardiho syndrom
C10.500.034.875 - holoprosencefalie
C11.270.019 - Aicardiho syndrom
C11.270.040 - albinismus
C11.270.060 - aniridie
C11.270.142 - choroideremie
C11.270.468 - gyrátová atrofie
C11.270.660 - retina - dysplazie
C11.270.684 - retinitis pigmentosa
C16.131 - vrozené vady
C16.131.162 - Aicardiho syndrom
C16.131.384 - oči - abnormality
C16.131.666.034 - absence corpus callosum
C16.131.666.034.500 - syndrom corpus callosum
C16.131.666.034.687 - Aicardiho syndrom
C16.131.666.034.875 - holoprosencefalie
C16.131.810 - situs inversus
C16.131.831 - kůže - abnormality
C16.320.290.019 - Aicardiho syndrom
C16.320.290.040 - albinismus
C16.320.290.078 - aniridie
C16.320.290.142 - choroideremie
C16.320.290.468 - gyrátová atrofie
C16.320.290.660 - retina - dysplazie
C16.320.290.684 - retinitis pigmentosa
C16.320.290.763 - Bestova nemoc
C16.320.322.030 - Aicardiho syndrom
C16.320.322.068 - Barthův syndrom
C16.320.322.092 - choroideremie
C16.320.322.100 - Dentova choroba
C16.320.322.108 - dyskeratosis congenita
C16.320.322.124 - Fabryho nemoc
C16.320.322.235 - hemofilie B

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Ichtyóza

Ichtyóza (lat. ichtyosis vulgaris) je vzácné geneticky podmíněné onemocnění, pro které je charakteristická porucha rohovatění (keratinizace) kůže. Typická je pro ni ztluštělá, extrémně suchá pokožka a tvorba olupujících se...

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...

Kleidokraniální dysplazie

Kleidokraniální dysplazie je stav, který primárně ovlivňuje vývoj kostí a zubů. Jedinci s kleidokraniální dysplazií mají obvykle nedostatečně vyvinuté nebo chybějící klíční kosti a výsledkem je, že jejich ramena jsou úzká...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování