fokální dermální hypoplazie

Genetická nemoc kůže charakterizována hypoplazie dermis, herniace tuku a ruční anomálií. To se nachází pouze u žen a přenášeny jako X-spojený dominantní znak.

Kód deskriptoru: C05.116.099.370.380

Nemoci
C05.116 - nemoci kostí
C05.116.099.370 - dysostóza
C05.116.099.370.231 - kraniofaciální dysostóza
C05.116.099.370.380 - fokální dermální hypoplazie
C05.116.099.370.535 - Klippelův-Feilův syndrom
C05.116.099.370.652 - orofaciodigitální syndromy
C05.116.099.370.797 - Rubinsteinův-Taybiův syndrom
C05.116.099.370.894 - synostóza
C16.131 - vrozené vady
C16.131.077.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.077.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.077.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.077.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831 - kůže - abnormality
C16.131.831.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.831.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.831.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.831.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831.350.856 - pachyonychia congenita
C16.320.322.030 - Aicardiho syndrom
C16.320.322.068 - Barthův syndrom
C16.320.322.092 - choroideremie
C16.320.322.100 - Dentova choroba
C16.320.322.108 - dyskeratosis congenita
C16.320.322.124 - Fabryho nemoc
C16.320.322.186 - fokální dermální hypoplazie
C16.320.322.235 - hemofilie B
C16.320.850.250 - ektodermální dysplazie
C16.320.850.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.320.850.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.320.850.250.712 - neurokutánní syndromy
C16.320.850.250.856 - pachyonychia congenita
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.804 - kůže - abnormality
C17.800.804.350 - ektodermální dysplazie
C17.800.804.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.804.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.804.350.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.804.350.856 - pachyonychia congenita
C17.800.827.250 - ektodermální dysplazie
C17.800.827.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.827.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.827.250.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.827.250.856 - pachyonychia congenita

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Kožní nemoc Harlekýn

Kožní nemoc harlekýn, zvaná také jako harlekýnová ihtióza je závažná, zděděná kožní porucha. Postižení značně ovlivňuje způsob regenerace kůže. Jedná se o velmi vzácné onemocnění. Vyskytuje se u 1 osoby na 500 000...

Skolióza

Za skoliózu označujeme stav, kdy dojde k vychýlení páteře do strany tj. rotační deformita páteře a žeber v rovině frontální. V pozdějším věku se vytváří hrb. Křivé postavení zad často vede i k přesunu vnitřních orgánů,...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně. 

comments powered by Disqus