Ellisův-van Creveldův syndrom

Ektodermální chondrodysplazie, autozomálně recesivní porucha charakterizovaná trpaslictvím s normální délkou trupu a zkrácením končetin (distálním směrem je zkrácení markantnější), polydaktylií, srdečními vadami. Forma disproporčního nanismu. Syn. Creveldův syndrom, Kauffmannův syndrom (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C05.116.099.708.327

Nemoci
C05.116 - nemoci kostí
C05.116.099.708 - osteochondrodysplazie
C05.116.099.708.017 - achondroplazie
C05.116.099.708.025 - syndrom získané hyperostózy
C05.116.099.708.180 - Camuratiho-Engelmannův syndrom
C05.116.099.708.195 - chondrodysplasia punctata
C05.116.099.708.207 - kleidokraniální dysplazie
C05.116.099.708.327 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C05.116.099.708.338 - enchondromatóza
C05.116.099.708.375 - fibrózní dysplazie kosti
C05.116.099.708.486 - hyperostosis frontalis interna
C05.116.099.708.534 - Kašinova-Bekova nemoc
C05.116.099.708.582 - Langerův-Giedionův syndrom
C05.116.099.708.670 - osteochondrom
C05.116.099.708.685 - osteogenesis imperfecta
C05.116.099.708.702 - osteoskleróza
C05.116.099.708.779 - pyknodysostóza
C05.116.099.708.928 - coxa vara adolescentium
C16.131 - vrozené vady
C16.131.077.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.077.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.077.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.077.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831 - kůže - abnormality
C16.131.831.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.831.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.831.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.831.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831.350.856 - pachyonychia congenita
C16.320.850.250 - ektodermální dysplazie
C16.320.850.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.320.850.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.320.850.250.712 - neurokutánní syndromy
C16.320.850.250.856 - pachyonychia congenita
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.804 - kůže - abnormality
C17.800.804.350 - ektodermální dysplazie
C17.800.804.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.804.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.804.350.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.804.350.856 - pachyonychia congenita
C17.800.827.250 - ektodermální dysplazie
C17.800.827.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.827.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.827.250.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.827.250.856 - pachyonychia congenita

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy). Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje....

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...

Achondroplazie

Achondroplazie je vzácné onemocnění kostí, které se vyznačuje extrémně malým vzrůstem člověka, a které je známo také jako tzv. trpasličí vrůst. Je to z důvodu krátkých nohou a rukou, přičemž hlava je ve srovnání...

Neurofibromatóza

Neurofibromatóza je dědičné onemocnění vznikající na podkladě genové mutace, což způsobuje tvorbu mnohočetných podkožních nádorových útvarů, které zasahují nervovou soustavu. Toto onemocnění má mnoho forem. Nejčastější...

Artropatie

Artropatie zahrnuje onemocnění kloubů, které vedou k postupné destrukci, zničení, kloubu. Kloub mění svůj tvar, funkci a je nestabilní.  Artropatie, často spjaté s jinou nemocí Hormonálně podmíněné artropatie Z hypo...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování