neurokutánní syndromy

Skupina onemocnění vyznačující se tím, ektodermálních bázi malformace a neoplastických výrůstky na kůži, nervový systém, a dalších orgánů.

Kód deskriptoru: C10.562

Nemoci
C10.562 - neurokutánní syndromy
C10.562.600 - neurofibromatózy
C10.562.850 - tuberózní skleróza
C10.886 - poruchy spánku
C16.131 - vrozené vady
C16.131.077.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.077.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.077.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.077.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831 - kůže - abnormality
C16.131.831.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.831.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.831.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.831.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831.350.856 - pachyonychia congenita
C16.320.850.250 - ektodermální dysplazie
C16.320.850.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.320.850.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.320.850.250.712 - neurokutánní syndromy
C16.320.850.250.856 - pachyonychia congenita
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.804 - kůže - abnormality
C17.800.804.350 - ektodermální dysplazie
C17.800.804.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.804.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.804.350.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.804.350.856 - pachyonychia congenita
C17.800.827.250 - ektodermální dysplazie
C17.800.827.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.827.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.827.250.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.827.250.856 - pachyonychia congenita

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy). Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje....

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování