neurokutánní syndromy

Skupina onemocnění vyznačující se tím, ektodermálních bázi malformace a neoplastických výrůstky na kůži, nervový systém, a dalších orgánů.

Kód deskriptoru: C10.562

Nemoci
C10.562 - neurokutánní syndromy
C10.562.600 - neurofibromatózy
C10.562.850 - tuberózní skleróza
C10.886 - poruchy spánku
C16.131 - vrozené vady
C16.131.077.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.077.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.077.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.077.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831 - kůže - abnormality
C16.131.831.350 - ektodermální dysplazie
C16.131.831.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.131.831.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.131.831.350.712 - neurokutánní syndromy
C16.131.831.350.856 - pachyonychia congenita
C16.320.850.250 - ektodermální dysplazie
C16.320.850.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C16.320.850.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C16.320.850.250.712 - neurokutánní syndromy
C16.320.850.250.856 - pachyonychia congenita
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.804 - kůže - abnormality
C17.800.804.350 - ektodermální dysplazie
C17.800.804.350.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.804.350.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.804.350.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.804.350.856 - pachyonychia congenita
C17.800.827.250 - ektodermální dysplazie
C17.800.827.250.398 - Ellisův-van Creveldův syndrom
C17.800.827.250.424 - fokální dermální hypoplazie
C17.800.827.250.712 - neurokutánní syndromy
C17.800.827.250.856 - pachyonychia congenita

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Kartagenerův syndrom

Kartagenerův syndrom neboli tzv. Syndrom nepohyblivých řasinek je vzácným dědičným onemocněním, které je způsobeno poruchou pohyblivosti řasinek ve výstelce buněk dýchacího ústrojí. Proto u takto postižených osob často dochází...

Klastrová bolest hlavy

Pro klastrovu bolest hlavy neboli Hortonův syndrom jsou typické velmi prudké opakující se bolesti hlavy, které se vyskytují především kolem jednoho oka a mohou vystřelovat až do zadní části hlavy. „Klastrem“ je označována“...

Mortonův neurom

Mortonův neurom neboli Mortonova neuralgie či metatarzalgie je muskuloskeletální problém způsobující bolest mezi prsty na horní straně chodidla. Hlavní příčinou tohoto stavu je skřípnutí nervů mezi prsty. Toto onemocnění je spojeno...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování