poruchy spánku

Stavy charakterizované poruchami obvyklých spánku nebo chování. Poruchy spánku mohou být rozděleny do tří hlavních kategorií: DYSSOMNIAS (tj. poruchy vyznačující se tím, nespavost nebo hypersomnie), parasomnie (abnormální chování spánku), a sekundární poruchy spánku na lékařské nebo psychiatrické poruchy. (Od Thorpy, poruchy spánku medicína, 1994, p187)

Kód deskriptoru: C10.886

Nemoci
C10.886 - poruchy spánku
C10.886.425 - dyssomnie
C10.886.659 - parasomnie
C23.888.592.230 - mozkomíšní mok - otorea
C23.888.592.264 - mozkomíšní mok - rinorea
C23.888.592.298 - decerebrační stav
C23.888.592.350 - dyskinézy
C23.888.592.544 - meningismus
C23.888.592.608 - nervosvalové symptomy
C23.888.592.610 - ortostatická intolerance
C23.888.592.612 - bolest
C23.888.592.636 - paralýza
C23.888.592.643 - paréza
C23.888.592.700 - psychofyziologické poruchy
C23.888.592.708 - poruchy zornice
C23.888.592.717 - abnormální reflex
C23.888.592.742 - záchvaty
C23.888.592.763 - poruchy senzitivity
C23.888.592.796 - poruchy spánku
C23.888.592.796.772 - spánková deprivace
C23.888.592.848 - Susacův syndrom
C23.888.592.958 - vertigo
C23.888.592.979 - poruchy hlasu
Psychiatrie a psychologie
F03.600 - poruchy nálady
F03.870 - poruchy spánku
F03.870.400 - dyssomnie
F03.870.664 - parasomnie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Periodická deprese

Periodická deprese označovaná také jako periodická rekurentní depresivní porucha se vyznačuje opakujícími se stavy dlouhodobého smutku, beznaděje, snížené výkonnosti a vyčerpání. Tato depresivní porucha má dvě nebo více epizod,...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Záchvatovité přejídání

Záchvatovité přejídání neboli tzv. psychogenní přejídání se někdy označuje zkratkou BED, která pochází z anglického výrazu binge-eating disorder. Tato porucha patří mezi další závažné  poruchy příjmu potravy, jako je...

Kyberchondrie

Časté stanovování diagnóz čtením textů na internetu se tak rozšířilo, že vznikl název kyberchondrie (Cyberchondria). Trpí jí člověk, který na internetu vyhledává přespříliš velké množství informací o zdraví a péči...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování