neurogenní močový měchýř

Dysfunkce MOČOVého MĚCHÝŘe způsobená onemocněním centrálního nebo periferního nervového systému drah zapojených do řízení MOČENÍ. To je často spojeno s onemocněním míchy (MÍCHA - NEMOCI), ale také může být způsobena onemocněním mozku nebo nemocí periferních nervů. (PERIFERNÍNERVOVÝ SYSTÉM - NEMOCI)

Kód deskriptoru: C10.597.900

Nemoci
C10.597.305 - decerebrační stav
C10.597.350 - dyskinézy
C10.597.544 - meningismus
C10.597.609 - neurogenní zánět
C10.597.617 - bolest
C10.597.622 - paralýza
C10.597.636 - paréza
C10.597.690 - poruchy zornice
C10.597.704 - abnormální reflex
C10.597.742 - záchvaty
C10.597.751 - poruchy senzitivity
C10.597.825 - Susacův syndrom
C10.597.900 - neurogenní močový měchýř
C10.597.951 - vertigo
C10.597.975 - poruchy hlasu
C12.777.829.495 - cystitida
C12.777.829.707 - cystokéla
C12.777.829.839 - neurogenní močový měchýř
C12.777.829.920 - vezikoureterální reflux
C13.351.968 - urologické nemoci
C13.351.968.829.132 - močový měchýř - exstrofie
C13.351.968.829.495 - cystitida
C13.351.968.829.508 - cystokéla
C13.351.968.829.521 - kameny močového měchýře
C13.351.968.829.548 - močový měchýř - píštěl
C13.351.968.829.601 - močový měchýř - obstrukce
C13.351.968.829.707 - nádory močového měchýře
C13.351.968.829.760 - neurogenní močový měchýř
C13.351.968.829.813 - močový měchýř hyperaktivní
C13.351.968.829.920 - vezikoureterální reflux
C23.888.592.230 - mozkomíšní mok - otorea
C23.888.592.264 - mozkomíšní mok - rinorea
C23.888.592.298 - decerebrační stav
C23.888.592.350 - dyskinézy
C23.888.592.544 - meningismus
C23.888.592.608 - nervosvalové symptomy
C23.888.592.610 - ortostatická intolerance
C23.888.592.612 - bolest
C23.888.592.636 - paralýza
C23.888.592.643 - paréza
C23.888.592.700 - psychofyziologické poruchy
C23.888.592.708 - poruchy zornice
C23.888.592.717 - abnormální reflex
C23.888.592.742 - záchvaty
C23.888.592.763 - poruchy senzitivity
C23.888.592.796 - poruchy spánku
C23.888.592.848 - Susacův syndrom
C23.888.592.900 - neurogenní močový měchýř
C23.888.592.958 - vertigo
C23.888.592.979 - poruchy hlasu

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Tetanie

Jako tetanie je označován stav zvýšené dráždivosti (hyperiritability) nervosvalového ústrojí a většinou je vyvolána až extrémně nízkou hladinou vápníku a hořčíku v krvi, což vede k opakovaným svalovým křečím...

Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) je neurologické autoimunitní onemocnění, které negativně ovlivňuje přenos nervosvalových vzruchů, a proto je oslaben volný pohyb, který vykonává příčně pruhované svalstvo. Příčina vzniká v oblasti...

Edém mozku

Edém mozku (lat. oedema cerebri) neboli také mozkový otok je otokem vznikajícím v důsledku zvýšené hladiny vody a sodíku v mozkové tkáni. Otok mozku pak tlačí na lebeční kost, čímž utlačuje neurony a gliové buňky. Zvýšení...

Únavový syndrom

Únavový syndrom je známy i pod názvy syndrom chronické únavy (angl.chronic fatigue syndrome - CFS), chronický únavový syndrom nebo jako tzv. myalgická encefalomyelitida (angl. myalgic encephalomyelitis -ME). Jestliže jde skutečně...

Makulární díra

Makulární díra je červený okrouhlý otvor v sítnici postihující celou její tloušťku přímo ve střední části makuly (žluté skvrny), což je místo nejostřejšího vidění, díky kterému můžeme například dobře číst....


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování